Hoppa till innehåll
Vi söker chef för vår samhällsplaneringsenhet på samhällsbyggnadsavdelningen.

Samhällsplaneringsenheten ansvarar för kommunens översiktsplanering, detaljplanering, exploatering och markförvaltning liksom kommunens miljö- och klimatstrategiska arbete. I arbetet ska särskilt fokus riktas till kommunfullmäktiges utvecklingsuppdrag; Inga utsatta områden, Fler arbetstillfällen, och Klimatneutralt Sollentuna med sikte mot 2030. Enheten har också ett övergripande ansvar på samhällsbyggnadsavdelningen för projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt liksom att stärka kommunens varumärke som plats för etablering, en utvecklad samverkan med fastighetsägare och byggaktörer och en stärkt medborgardialog. Enheten ska också bidra till det gemensamma målet på samhällsbyggnadsavdelningen om en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus.

Samhällsplaneringsenheten rapporterar mot tre nämnder; kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden. Enheten har cirka 35 medarbetare fördelat på tre gruppchefer med specialistkompetens inom sina områden. I enhetsledningen finns också en utvecklingsledare som stöd och drivkraft i förbättringsarbetet liksom i planering och uppföljning av verksamheten. Samhällsplaneringschefen är medlem i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadschefen.

Arbetsuppgifter
Vi behöver dig som har ett strategiskt förhållningssätt och kan utveckla den samlade analysförmågan för en hållbar tillväxt. Du fortsätter att utveckla ett process- och projektorienterat arbetssätt i bred samverkan - med målet en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess från översiktlig planering till drift av allmänna anläggningar. Du ansvarar för att kommunens plan- och exploateringsportfölj levererar med hög kvalitet och svarar upp mot kommunens målsättningar för bostads- och näringslivsutveckling i balans med koncernekonomiska effekter och utveckling av kommunal service.

Som samhällsplaneringschef ska du utveckla goda kundrelationer och en god kommunikation och dialog med Sollentunaborna. En annan viktig del av chefsuppdraget är att säkerställa kompetensförsörjning och bemanning i balans med behov på kort och lång sikt.

Några exempel på arbetsuppgifter som ingår:
  • Leda arbetet på samhällsplaneringsenheten för att säkerställa leverans mot politiska uppdrag.
  • Ingå i avdelningens ledningsgrupp med gemensamt helhetsperspektiv på en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.
  • Projektägare för den strategiskt fysiska planeringen och ansvarig för en balanserad projektportfölj och för en väl fungerande strategisk styrgrupp.
  • Projektägare för samhällsbyggnadsprojekten och ansvarig för en balanserad projektportfölj och för en väl fungerande styrgrupp samhällsbyggnad.
  • Ingå i andra styrgrupper, bland annat för fullmäktiges utvecklingsuppdrag Fler arbetstillfällen
Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilingenjör inom samhällsbyggnad/lantmäteri, arkitekt eller har annan akademisk examen som bedöms likvärdig. Du behöver ha flerårig chefserfarenhet liksom av arbete i samhällsplaneringsprocessen. Utöver det behövs goda kunskaper inom Plan- och bygglagen och god svenska i tal och skrift.

Meriterande är om du har kunskaper inom fastighetsekonomi och av ledande roller i både kommunal och privat sektor, gärna chef över chefer. Du är van att vara föredragande av ärenden inför politik, styrelser och/eller medborgare och har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnad.

Ledarskap i Sollentuna är att nå resultat och få andra med sig i arbetet och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tänker strategiskt, leder på ett utvecklande sätt, är ekonomiskt medveten, tydlig i din kommunikation och arbetar prestationsorienterat. Det krävs också en stor personlig mognad för uppdraget.

Övrigt
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Förmåner för dig som är anställd i Sollentuna kommun

Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Sollentuna kommun logotyp
Sök jobbet
Sista ansökningsdag
07 dec. 2023 (9 dagar kvar)
Område
Typ av anställning

Liknande Jobb