Handläggare myndighetsutövning

Handläggare myndighetsutövning

Utbildningskontoret i Sollentuna ansvarar på utbildningsnämndens uppdrag för skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Totalt finns cirka 19 000 folkbokförda barn och elever i kommunen.

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.

Utbildningskontoret söker nu tre handläggare som ska vara delaktiga i den nybildade myndighetsenhetens arbete med att utreda, bedöma och besluta om insatser inom ramen för skollagstiftningen. Målet med uppdraget är att Sollentunas barn och elever ska få bästa möjliga stöd och förutsättningar.

Arbetsbeskrivning
Utbildningskontoret söker tre nya medarbetare som vill vara delaktiga i myndighetsutövningen inom utbildningskontorets uppdrag. Eftersom enheten är relativt ny kommer uppdrag och roller att formas inom gruppen tillsammans med chef och befintliga medarbetare. Exempel på arbetsområden inom enheten att fördela mellan de nya medarbetarna är utredning av frånvaro, handläggning av ansökningar och framtagande av beslutsunderlag gällande till exempel tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, samt skolskjutsansökningar. Uppdraget omfattar även tillsyn av fristående förskolor.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete med kvalificerad myndighetsutövning inom offentlig förvaltning, företrädesvis inom kommunal verksamhet och utbildningsområdet. Du är intresserad av att vara med och utveckla administrativa processer för en rättssäker myndighetsutövning i syfte att ge våra verksamheter bästa möjliga förutsättningar. Att använda digitala verktyg är naturligt för dig. Du har god samarbetsförmåga och intresse av att vara med och bygga ett effektivt team för myndighetsutövning. Arbetet förutsätter att du är självgående i ditt uppdrag. Du är prestigelös, strukturerad, serviceinriktad och ödmjuk samt har förmåga att hantera en varierande arbetsbelastning.

I botten har du en akademisk utbildning inom juridik, pedagogik eller annan utbildning inom det samhällsvetenskapliga fältet som bedöms relevant.

Du har goda kunskaper om de statliga styrdokument som reglerar skolans verksamhet. Kännedom och praktisk erfarenhet av skolverksamhet är meriterande.

Vi erbjuder
Som anställd i Sollentuna kommun omfattas du av flera förmåner, du kan läsa mer genom att klicka här: Länk till förmåner.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 25 apr 2021 (3 dagar kvar)