Arkivarie/Registrator, vikariat

Arkivarie/Registrator, vikariat

Utbildningskontorets arkivarie ska vara föräldraledig. Vi söker därför en kvalificerad arkivarie/registrator som ska arbeta med utveckling av myndighetens arkivering och som registrator. Du kommer i det dagliga arbetet få besvara frågor i stöd av utlämning av handlingar, genomföra sekretessprövningar, besvara frågor från medarbetare och stötta chefer och medarbetare i arkivfrågor.

Sollentuna kommun är en ambitiös skolkommun som vill ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Verksamheten leds av utbildningskontoret som styrs av utbildningsnämnden. För att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt är kontoret sedan februari 2019 HBTQ-certifierat enligt RFSL. Det betyder att vi vill möta alla som vi samverkar med - inom och utanför skolan - med ett normkritiskt förhållningssätt, dvs med öppenhet och tolerans för olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång.

På utbildningskontoret arbetar cirka 50 personer. Kontoret ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i kommunal regi.

Utbildningskontoret är förvaltningskontor till utbildningsnämnden. Utifrån politiska intentioner och målsättningar tar kontoret fram metoder och strategier för hur verksamheten ska bedrivas, kvalitetssäkras och utvärderas.

Arbetsuppgifter:
  • Hantering av post och diarieföring av allmänna handlingar
  • Ge stöd och råd till verksamhetens medarbetare i arkiv-, ärendehanterings- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Informera verksamhetens medarbetare om arkiv- och diarieföringsfrågor
  • Hantera sekretessprövningar vid utlämnande av allmänna handlingar
  • Ta fram och revidera rutiner inom dokumenthantering och arkiv
Kvalifikationer:
  • Akademiska studier inom arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • Kunskap om de regelverk som styr hanteringen av offentliga förvaltningars handlingar
  • Meriterande att ha erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem, Public360
Som person är du strukturerad, självständig och samarbetsinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Länk till förmåner

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Administration
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.sollentuna.se
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)