Stadsträdgårdsmästare

Stadsträdgårdsmästare

Sollentuna ligger mitt i möjligheterna - i en dynamisk plats mitt i regionen där klassiska villaområden, centrum, ett växande näringsliv och bostadsområden från rekordåren möter naturreservat och sjöar.

Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar och utvecklar attraktiva livsmiljöer. Avdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar tillsammans för ett bättre Sollentuna. Det handlar om allt från samhällsplanering, lov och tillsyn, byggprojekt och drift och förvaltning av såväl parker som gator i kommunen. Välkommen att jobba tillsammans med oss!

Vi söker en erfaren och engagerad stadsträdgårdsmästare till vår tekniska enhet. Tekniska enheten planerar, bygger ut och förvaltar allmän plats inklusive trafikplanering i nära samarbete med samhällsplaneringsenheten och andra kollegor inom kommunkoncernen.

Stadsträdgårdsmästare är en ny roll inom samhällsbyggnadsavdelningen med såväl ett operativt uppdrag att leda arbetet inom park- och naturgruppen som ett strategiskt uppdrag att ansvara för den strategiska utvecklingen av Sollentunas grönstruktur.

Arbetsuppgifter
Som stadsträdgårdsmästare blir du chef med personal- och budgetansvar inom Tekniska enhetens nya grupp med ansvar för parkdrift och naturvård. Gruppen består av sju medarbetare och gruppens uppgift är att förvalta och utveckla stadens allmänna platsmark och anläggningar genom drift och underhåll av parker, naturmark, viss markförvaltning samt digitalisering av anläggningar och objekt. Parkdriften är en beställarorganisation som leder, planerar och verkställer drift- och underhållsarbetet genom upphandlade entreprenörer på allmän platsmark. Naturvården är en utförarorganisation som sköter vår naturmark genom praktiskt arbete.

Uppdraget innefattar också att med ett strategiskt förhållningssätt utveckla och samordna kommunens grönstruktur med särskilt fokus på arbete med offentliga platser både i befintliga miljöer och stadsutvecklingsområden. Vår ambition är att höja kvalitet inom planering, utveckling, gestaltning och drift av kommunens gator, torg och parker. I rollen som stadsträdgårdsmästare får du möjlighet att tillsammans med oss forma framtidens offentliga miljöer i Sollentuna.

Stadsträdgårdsmästaren rapporterar till Teknisk chef och ingår i enhetens ledningsgrupp och i styrgrupper för anläggningsprojekt respektive stadsbyggnadsprojekt.

Konkreta exempel på arbetsuppgifter som ingår:
  • Aktivt arbete inom enhetens ledningsgrupp samt med stadsarkitekten för att utveckla ett av det offentliga rummet.
  • Du ingår i styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt och samarbetar med ansvariga stadsutvecklare för de olika stadsutvecklingsområdena i Sollentuna. Du stöttar för rätt ambitionsnivå, inriktning och kvalité.
  • Arbete med att skapa kunskapsunderlag och struktur för utveckling av allmän plats. Du deltar i och i vissa fall projektleder framtagande av utredningar eller styrande dokument inom park- och naturområdet.
  • Aktivt arbete för att stärka samordningen mellan planering och förvaltning.
  • Utveckla en lärande organisation, exempelvis genom ett nytt Gaturåd tillsammans med Sollentunas trafikchef och stadsarkitekt
  • Ansvara för drift och underhåll av kommunens parkmark på allmän platsmark, samt reinvestering av lekplatser.
  • Ansvara för Naturvårdens utförarenhet med att förvalta och vårda fyra naturreservat, övrig naturmark inom kommunen samt fornlämningar
Viktig del i uppdraget är att aktivt arbeta för att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen inom gruppens uppdrag och ansvarsområden. Som chef utvecklar du också våra externa relationer och dialogen med intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen samt är en god representant för Sollentuna kommun. Du säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Arbeta för en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt eller har annan likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du behöver tidigare ledarerfarenhet i en motsvarande roll eller en roll som bedöms som likvärdig, flerårig erfarenhet av arbete inom kommun (som anställd eller konsult) med landskapsarkitektur eller planering av park/natur, förståelse för hela samhällsbyggnadsprocessen och hur grönstrukturfrågor vävs in i olika skeden i stadens utveckling, förståelse för förvaltning och utveckling av naturreservat liksom god svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av projektledning eller uppdragsledning exempelvis som ansvarig landskapsarkitekt i komplexa projekt, erfarenhet av gestaltning av olika typer av offentliga rum från idéstadie till och med projektering, kunskap om byggprocessen och intresse för hållbart byggande samt förståelse för det kommunala uppdraget inom samhällsbyggnadsprocessen.

Ledarskap i Sollentuna är att nå resultat och få andra med sig i arbetet och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom tjänsten innebär samarbete med många olika grupperingar behöver du ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad samt vara tydlig i din kommunikation. Du tänker strategiskt, har god pedagogisk insikt och arbetar med helhetssyn och har specialistkunskap inom ditt arbetsområde.

Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Förmåner för dig som är anställd i Sollentuna kommun

Övrigt
Bakgrundskontroll kommer att göras på slutkandidat.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 11 dec 2022 (15 dagar kvar)