Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun.

Vårt kommunledningskontor samlar många kompetenser och ska se till att nämnder och styrelser genomför de beslut som kommunfullmäktige fattat liksom att stödja och hjälpa övriga kontor i deras arbete.

Kanslienheten består av tre verksamhetsben: sekretariatet, överförmyndaren och internservice, totalt cirka 30 medarbetare. Arbetet leds av kanslichefen men varje verksamhetsområde har egen gruppchef.

Kansliet söker nu en nämndsekreterare till sekretariatet.

Sekretariatets huvuduppgift är att arbeta med tydlighet, effektivitet och kvalitet i kommunens beslutsprocess och vara ett stöd till kommunens beslutsfattare - förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal av kommunens nämnder. I sekretariatet ingår nämndsekreterare, registrator, utredare, administrativt stöd till förtroendevalda, valkansli samt förvaltningsledare för kommunens dokument och ärendehanteringssystem, sammantaget åtta personer.

Arbetsuppgifter
Våra nämndsekreterare är huvudansvariga för två nämnder var, men täcker upp för varandra vid ledigheter och sjukdom och hjälps åt över nämnd- och verksamhetsgränser för att skapa en smidig politisk process med hög kvalitet. Vi arbetar tillsammans med kontorets avdelningar fram gemensamma rutiner för utredningsfrågor och nämndprocessen.
 • Sekreterarskap i ett par av kommunens nämnder, vilket innebär
  • årsplanering av nämndens sammanträden
  • planering av dagordning tillsammans med ordförande,
  • protokollföring vid sammanträden,
  • expediering av beslut
  • planering av och deltagande i tjänstemannaberedningar
  • stöd till handläggare och chefer vid framtagande av beslutsunderlag
  • uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen
  • Skriva svar på motioner och remisser
  Inom sekretariatet tar vi ett gemensamt ansvar för gruppens arbetsuppgifter. Det innebär att det vid behov kan ingå andra arbetsuppgifter än ovanstående vid sjukdom och semestrar.
Kvalifikationer
 • Relevant högskoleutbildning, gärna juridisk eller statsvetenskaplig
 • Några års erfarenhet av nämndsekreteraruppgifter eller andra likartade uppgifter
 • Erfarenhet av att arbeta i en offentlig organisation, gärna i kommunal verksamhet
 • Erfarenhet av Public 360/annat dokument- och ärendehanteringssystem
Som person vill vi att du ska:
 • tycka om att skapa ordning och strukturer men samtidigt ha ett pragmatiskt förhållningssätt
 • vara god stilist
 • ha intresse för digitala lösningar
 • ha hög social kompetens och tycka om att samarbeta med andra då du kommer ha många kontakter med politiker, handläggare och chefer
 • gilla utveckling, förändring och nytänkande både hos dig själv och dina kollegor
 • vara analytisk och kompetent i att presentera underlag både skriftligt och muntligt
 • ha god förmåga att planera ditt eget arbete och även hur det passar in i ett större sammanhang.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 10 mars 2021 (9 dagar kvar)