Metodstödjare inom socialt arbete

Metodstödjare inom socialt arbete

På socialkontorets Avdelning barn och unga arbetar ca 80 personer på sju olika enheter. Vi söker en engagerad metodstödjare som tillsammans med övriga medarbetare och arbetsledning driver vårt utvecklingsarbete vidare på Barn och ungdomsenheten och Placeringsenheten, som är de myndighetsutövande enheterna på avdelning barn och unga.

Tjänsten är placerad på Barn och ungdomsenheten som är den största enheten med 38 medarbetare. Barn och ungdomsenheten är organiserad i en mottagningsgrupp och tre grupper som arbetar med utredning och uppföljning av insatser för barn och unga 0-20 år. På enheten arbetar även tre ungdomsbehandlare och en samordnare för socialt stöd. Placeringsenheten arbetar med barn och unga 0-20 år som är långtidsplacerade i familjehem samt ensamkommande ungdomar.

Arbetsbeskrivning
Som metodstödjare är du ett stöd för myndighetsutövande personal både teoretiskt och konkret i verksamheten. Du samordnar arbetet med Signs of Safety, BBIC och MI i samverkan med arbetsledning samt coacher och utbildare. Du ansvarar för grundutbildning och introduktion i Signs of safety för nya socialsekreterare samt deltar i Nordvästkommunernas gemensamma basutbildning. Du arrangerar fördjupningstillfällen kring teman i Signs of safety och BBiC. I tjänsten ingår att göra ett arbete kring dokumentation samt att vara en del i arbetet med uppföljning och kvalitet på avdelningen. Punktinsatser som riktar sig till de andra enheterna på avdelningen förekommer.

Tjänsten omfattar 100% och är en projektanställning t o m 2020-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer
Du som söker tjänsten behöver ha flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning gällande barn och unga inom socialtjänsten. Likaså behöver du ha erfarenhet av att arbeta praktiskt med BBIC, Signs of Safety och MI, både med förhållningssätt och metoder.

Socionomexamen eller motsvarande utbildning med komplettering enligt Socialstyrelsens föreskrifter är ett krav.

Du behöver ha grundutbildning i BBIC, Signs of safety och MI. Vidareutbildningar i Signs of Safety och MI är meriterande liksom utbildarutbildning i BBIC.

Det är av stor vikt att du har ett förhållningssätt som går i linje med grundtankarna i Signs of safety när det gäller synsätt, bemötande och samarbete.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare samt ett väl fungerade samarbete mellan olika delar inom verksamheten. Vi arbetar ständigt för att tillsammans förbättra och utveckla vårt arbete för att tillmötesgå de behov som de barn och familjer vi möter har.

Som medarbetare har du flextid, möjlighet till semesterdagsväxling samt friskvårdsbidrag.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (3 dagar kvar)