Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun och vi är idag en av de främsta kommunerna i landet avseende skola och näringsliv.

Vård- och omsorgskontorets uppdrag är att ansvara för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och riksfärdtjänst. Vi är en beställarorganisation, kontoret består av 75 medarbetare och vi rapporterar till kommunstyrelsen och vård-och omsorgsnämnden.

Vi söker nu en ansvarstagande och noggrann Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har ett nära samarbete med förvaltningschef och kontorets ledningsgrupp.

MAS tillhör avdelning avtal och uppföljning på vård- och omsorgskontoret och vi består av nio medarbetare. Vi på vård- och omsorgskontoret har tillsammans bred kompetens och olika bakgrund vilket ger bra förutsättningar för god kvalitet på vårt arbete och för ett gott samarbete.

Arbetsuppgifter
Som MAS i Sollentuna ansvarar du för hälso- och sjukvården i kommunens entreprenader samt det kommunalt ägda bolaget. Uppdraget omfattar 8 särskilda boenden för äldre, 22 LSS- bostäder, dagverksamhet och daglig verksamhet. MAS har även ansvar för tre socialpsykiatriska verksamheter som ligger under socialnämndens ansvarsområde. Sollentuna kommun har i dagsläget ingen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS har övergripande medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. I uppdraget kommer du att samarbeta nära verksamhetsansvariga, kvalitetsstrateger och myndighetsavdelningarna. Du ser till att lagar, författningar och andra regler för hälso-och sjukvård är kända och efterlevs samt fungerar rådgivande inom förvaltningen inom detta område.

Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
  • Tillse korrekt hantering av hälso- och sjukvårdsjournaler.
  • Säkerställa välfungerande rutiner för läkemedelshantering.
  • Genomföra verksamhetsuppföljningar.
  • Säkerställa delegering av ansvar för vårduppgifter.
  • Utföra utredningar och anmälningar enligt Lex Maria samt avvikelsehantering.
  • Agera sakkunnig i upphandlingar, uppföljningar och utredningar.
  • Besvara remisser och skriva tjänsteutlåtanden samt att fungera rådgivande inom förvaltningen.
Vi behöver ditt bidrag i det ständiga utvecklingsarbetet för att säkerställa att övergripande rutiner finns, att dessa är uppdaterade och följer gällande lagstiftning samt att de är väl förankrade och följs ute i verksamheterna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet. Vidare behöver du mycket goda kunskaper i gällande lagstiftning och god svenska i tal och skrift. Önskvärt är erfarenhet av att tidigare ha arbetat som MAS eller som sakkunnig inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av processledning och verksamhetsuppföljning liksom arbete inom en politiskt styrd verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då denna tjänst innebär samarbete med många olika verksamheter behöver du vara en mogen person med god samarbetsförmåga. Vidare behöver du djupa kunskaper inom ditt specialområde, kunna strukturera arbetet på ett bra sätt och självständigt driva dina arbetsuppgifter.

Vi erbjuder
Som MAS har du en viktig roll när Sollentuna kommun utvecklas. För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Inom kontoret råder en positiv stämning med gott samarbete mellan arbetskamraterna.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 25 jan 2021 (6 dagar kvar)