FoU-chef inom socialt arbete till FoU Nordväst

FoU-chef inom socialt arbete till FoU Nordväst

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län inom områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga, missbruk och socialpsykiatri. Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuners arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Verksamheten fungerar som en mötesplats mellan praktik och forskning, vilket även innebär att arbetet sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

FoU Nordväst ägs av kommunerna: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Området är en del av Stockholms län som växer och utvecklas. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift och har arbetsgivaransvar. En styrgrupp av socialchefer från varje kommun ansvarar för ledning och styrning, samt planering och uppföljning av FoU Nordvästs verksamhet och ekonomi.

FoU Nordväst har tillsammans med övriga FoU-miljöer i Stockholms län en aktiv roll i regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. FOU chefen är en av parterna i denna samverkan. FOU Nordväst är en given aktör för att främja den nationella kunskapsutvecklingen och kunskapsstyrningen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. För att stärka samverkan mellan FOU enheterna i Nordväst är FOU Nordväst samlokaliserad med FOU.NU.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som chef på FoU Nordväst är engagerande och varierande. Du ansvarar för att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du förväntas aktivt leda FoU-enhetens utvecklingsarbete. Företräda verksamheten i olika sammanhang. Bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling. I tjänsten ingår att främja samarbetet med parter i vår när- och omvärld, såsom universitet och högskola, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt med den praktiska verksamheten.

Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden. Du leder utvecklingsarbetet i nära samverkan med kommunerna i nordväst utifrån lokala, regionala och nationella förutsättningar. Du kommer vidare att vara föredragande i styrgruppen, som består av förvaltningschefer från deltagande kommuner.

Som FoU-chef är du underställd socialchefen i Sollentuna kommun och medverkar delvis i socialtjänst ledningsgrupp Du har ansvar för FoU-enhetens personal, budget och verksamhet. Personalansvaret uppgår idag till sju personer med varierande sysselsättningsgrad. Arbetsplatsen är belägen på Jakobsbergs sjukhus.

Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk examen. Önskvärt är att du har forskarkompetens (licentiat alternativt doktorsexamen) inom relevant område. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet alternativt att du har haft ett verksamhetsledande ansvar där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor och erfarenhet av att söka och erhålla forskningsanslag. Det är en självklarhet att du har ett stort intresse för kunskapsutveckling och de sociala frågor som FoU Nordväst verkar inom.

Vi förväntar oss att du har goda ledaregenskaper och kan motivera, inspirera och skapa delaktighet. Andra viktiga egenskaper är att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd samt drivande i utvecklingsfrågor. Vi uppskattar ett prestigelöst förhållningssätt, att du har ett brett nätverk och väl upparbetade kanaler till vetenskapssamhället och forskarmiljöerna inom socialt arbete. Du är kommunikativ, både internt och externt, och har förmåga att skapa nyfikenhet kring verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
En spännande och dynamisk arbetsplats där du är med och arbetar för kommuninnevånarnas bästa. För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll, kompetenser tas till vara och att vi trivs tillsammans på jobbet. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, semester- och pensionsväxling. Länk till förmåner

Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

I denna rekrytering kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat/er innan anställning erbjuds.

Vi gör urval löpande. Välkommen med din ansökan!
Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)