Förstelärare i NO behörig i Kemi, Fysik, Biologi för åk 7-9

Förstelärare i NO behörig i Kemi, Fysik, Biologi för åk 7-9

Arbetsbeskrivning
Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallar vi för Skolresan. I Skolresan arbetar vi aktivt och målmedvetet med Tillgänglighet, Hållbarhet och Digitalisering.

Nu söker vi dig som är legitimerad och erfaren lärare för åk 7-9 i Naturorienterande ämnen; Kemi, Fysik och Biologi, för ett försteläraruppdrag i grundskolan.

Edsbergsskolan är en 7-9 skola. Vi har ca 450 elever och drygt 60 medarbetare fördelade på fyra arbetslag. På skolan finns både grund- och grundsärskola (anpassad skola). Skolan har även spetsutbildning i matematik samt är en av kommunens grundskolor som har förberedelseklass för nyanlända elever.

På skolan finns 6 andra förstelärare som kommer att ingå i en pedagogisk utvecklingsgrupp. Skolans no-lärare har bra rutiner kring säkerhet och institutionsvård och no-salarna är välutrustade och ni har ett gemensamt arbetsrum i anslutning till institutioner och NO-salar. Eleverna har laborationer i halvklass 1 gång/vecka.

Skolan ligger "mitt i byn" i Edsberg med goda kommunikationer, men ändå nära till kultur och natur. Vi har eget kök som serverar vällagad mat med ett rikt salladsbord där du äter pedagogisk lunch om du vill.

Lokalerna har under det senaste året genomgått en renovering och är ljud- och ljusanpassade. I Sollentuna kommun arbetar lärare och elever med Googles plattform, som bland annat består av Google Drive vilket möjliggör ett organiserat digitalt lärande mellan elever och kollegor. Vi arbetar just nu med Infomentor men ny upphandling av skolplattform pågår. Alla lärare har tillgång till en egen dator, PC, och eleverna varsin Chromebook.

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa Naturorienterande ämnen; Kemi, Fysik och Biologi på högstadiet. Du är en kompetent och engagerad lärare med stor förmåga att möta varje elev på bästa sätt och skapa förtroendefulla, respektfulla relationer med kollegor, elev och vårdnadshavare. Du är en trygg vuxen och din undervisning är kreativ och stimulerande, samtidigt som den vilar på forskning och beprövade metoder. Du är en tydlig ledare, har höga förväntningar på dina elever och har lätt för att kommunicera kunskapskrav och målsättningar samt krav inför examinationer och grunder för bedömning och betygssättning. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda elevresultat och hög elevdelaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. Du ska kunna ta initiativ och utveckla arbetssätt tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. I kollegiet kommunicerar ni kring planeringen inom era ämnen, ämnesövergripande arbetssätt, utvecklar undervisningen tillsammans och säkerställer att alla våra elever möter en likvärdighet avseende era ämnen.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Om du är intresserad, sök direkt då vi rekryterar löpande och har ambitionen att bli klara så snart som möjligt. Försteläraruppdraget i Sollentuna är inte tidsbegränsat. Som Förstelärare är kärnuppdraget undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta gör du utifrån våra gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner.

Som förstelärare i Sollentuna kommun deltar du även i kommungemensamma arrangemang och är aktiv i att sprida kunskaper vidare till kollegor inom organisationen. Ett sådant forum är LUC (Lokal Utvecklings Centra) där du som förstelärare är en självklar deltagare i styrgruppen för NO. Kommande läsår kommer implementeringen av de nya kursplanerna vara i fokus på LUC samt sambedömning av NP.

Alla förstelärare tecknar ett 40+5 avtal, dvs 40 h reglerad arbetstid och 5 h förtroendearbetstid/vecka.

Krav: Behörig lärare, examensbevis, lärarlegitimation Kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.

Se möjligheterna med IKT som en naturlig del i din undervisning och känner dig trygg med att använda programmering i de ämnen där det är relevant. I övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Dessa förmågor och färdigheter värderas högt
Personlig mognad, Initiativtagande, Stabil, Uthållig, Samarbetsförmåga, Relationsskapande, Ledarskap, Tydlig, Omdöme, Strukturerad, Problemlösande analysförmåga, Pedagogisk insikt

I din ansökan vill vi bl.a att du beskriver:

Hur du säkerställer att elevernas återkoppling på undervisningen tas tillvara.

Hur du arbetar med och ger formativ bedömning.

Hur du anpassar undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer.

Hur du ser samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat?

Anställningsomfattning: Heltid 100 %

Anställningsform:Tillsvidareanställning med tillträde snarast

Legitimation uppvisas vid eventuell intervju. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan snarast

All form av rekryteringshjälp undanbedes vänligen.

För frågor om tjänsten kontakta rektor Johanna Bergström, 073-915 23 14 Mailadress: johanna.bergstrom@sollentuna.se

Välkommen med din ansökan!

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Utbildning, Lärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 31 maj 2022 (8 dagar kvar)