Ekonomichef till samhällsbyggnadsavdelningen

Ekonomichef till samhällsbyggnadsavdelningen

I Sollentuna kommun har vi höga ambitioner inom samhällsbyggnad. Vårt fokus är att göra Sollentuna lite bättre varje dag för våra invånare och för alla våra medarbetare. Vår vision är att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Genom god verksamhets- och ekonomistyrning får vi rätt förutsättningar för att förvalta och utveckla våra attraktiva livsmiljöer.

Vi söker en erfaren och drivkraftig ekonomichef till stabsenheten på vår samhällsbyggnadsavdelning. Det är en ny roll som dels i nära samarbete med chefer och kollegor ska ansvara för samhällsbyggnadsavdelningens process och stöd inom verksamhets- och ekonomistyrning och dels ska bygga upp en ny ekonomigrupp inom staben.

Staben har en stödjande och styrande funktion där centrala funktioner och kompetenser finns samlade för samhällsbyggnadsavdelningen. Vi hanterar avdelningens ekonomi- och målstyrning, förbättringsledning, GIS- och kartuppdrag, registratur, kommunantikvariska frågor, gemensamma administration, IT-frågor samt dokument- och informationshantering.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef kommer du att vara huvudansvarig för den ekonomiska rapporteringen, uppföljningen och analysen för samhällsbyggnadsavdelningen. En annan viktig del av uppdraget är att fungera som chef och leda det dagliga arbetet för dina medarbetare. En av de första uppgifterna blir att bygga upp en ny ekonomigrupp, inledningsvis med funktionerna verksamhetskontroller, projektcontroller och redovisningsekonom.

Inom samhällsbyggnad är planeringshorisonten lång vilket särskiljer oss från andra verksamheter inom kommunen. Vi rapporterar till kommunstyrelsen och ytterligare nämnder. En annan förutsättning i uppdraget är att vi har både driftsekonomi och investerings- och projektekonomi. Det ställer krav på att du som ekonomichef kan anpassa och strukturera våra ekonomiprocesser inklusive systemstöd utefter dessa förutsättningar samt ha förmåga att snabbt kunna göra förflyttningar mellan strategiska och operativa frågor.

Du rapporterar till stabschefen och ingår i samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp, stabens enhetsledning samt andra relevanta styrgrupper i samhällsbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt

Konkreta exempel på arbetsuppgifter som ingår:
  • Leda, planera samt operativt utföra samhällsbyggnadsavdelningens budget- och bokslutsprocess
  • Arbeta i armkrok med samhällsbyggnadsavdelningens enhetschefer och gruppchefer så att de kan utföra verksamheten och planera och rapportera med rätt ekonomistöd.
  • Vidareutveckla ekonomiarbetet inom exploateringsportföljen och säkerställa uppföljning och en rättvisande ekonomisk bild av den samlade exploateringsportföljen.
  • Säkerställa rätt systemstöd för ekonomiprocessen
  • Omvärldsbevakning
  • Samordna arbetet med internkontroll för avdelningen och dess nämnder
En viktig del i uppdraget är att aktivt arbeta för att utveckla samarbetet inom kommunkoncernen inom gruppens uppdrag och ansvarsområden. Som chef utvecklar du också våra externa relationer och dialogen med intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen samt är en god representant för Sollentuna kommun. Du säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Arbeta för en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö i ekonomigruppen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom ekonomi. Du behöver flerårig erfarenhet av att ha arbetat med controllerverksamhet, inom politikerstyrd organisation, verksamhetsutveckling och strukturarbete, inom ledande funktion samt erfarenhet av rapportering, uppföljning och analys. Vidare behöver du kunskaper inom projektekonomi och investeringsredovisning, budget- och bokslutsprocesser, verksamhetssystem liksom god svenska i tal och skrift. Intresse för samhällsbyggnad och klimatfrågor.

Ledarskap i Sollentuna är att nå resultat och få andra med sig i arbetet och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom tjänsten innebär samarbete med många olika grupperingar behöver du ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad samt vara tydlig i din kommunikation. Du tänker strategiskt, har god pedagogisk insikt och arbetar med helhetssyn inom ditt arbetsområde.

Övrigt
Bakgrundskontroll kommer att göras på slutkandidat. Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas framöver.

Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Förmåner för dig som är anställd i Sollentuna kommun

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Ekonomi, Ekonomichef
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 4 dec 2022 (1 dag kvar)