Vi söker e-arkivarie till nystartad digitaliseringsenhet
Vid årsskiftet inrättades vid kommunledningskontoret i Sollentuna en digitaliseringsenhet med uppdrag att leda, samordna och stödja den kommunala organisationen i frågor som rör informationshantering och digitaliseringsutveckling.

I enheten ingår digitaliseringsstrateg, IT-arkitekt, informationssäkerhetssamordnare och kommunarkivarie samt tre medarbetare inom ett tillfälligt skanningsprojekt. Till gruppen söker vi nu en e-arkivarie med inriktning mot digital informationsförvaltning. Enheten leds av en digitaliseringschef som tillika är chef för avdelningen.

Sollentuna kommun har sedan sex år ett e-arkiv (Formpipe LTA) och har under dessa år genomfört en rad leveranser av digital information från verksamhetssystem till e-arkivet. Avtalstiden löper ut under året och upphandling av nytt e-arkiv behöver göras. En ny e-arkivarie kommer därmed få stor möjlighet att vara med och påverka Sollentuna kommuns lösning för kommande års långtidslagring av digital information.

Arbetsuppgifter
Som e-arkivarie är ditt uppdrag att
 • Driva digital informationshantering i den kommunala organisationen genom att ta fram styrande dokument och anvisningar, utbilda, informera och ge råd till kontoren
 • Utöva tillsyn över kontorens digitala informationshantering
 • Förvalta kommunens e-arkiv
 • Planera och genomföra upphandling av nytt e-arkiv samt hålla i transiteringsarbetet från gammalt till nytt e-arkiv
 • Upprätta långsiktig planering för systemleveranser till e-arkivet i samarbete med kontoren och hålla i taktpinnen för att planen genomförs
 • Arbeta med kravställning ur arkivperspektiv vid upphandling av verksamhetssystem och andra digitala lösningar
 • Vid behov bistå med utlämnande av allmänna handlingar från kommunarkivet
Kvalifikationer
 • Högskoleutbildning med minst 60 hp/40 p i arkivvetenskap
 • Erfarenhet av att kravställa, upphandla och förvalta e-arkiv
 • Vana av leverantörsstyrning
 • Erfarenhet av att arbeta i en offentlig organisation med digital informationsförvaltning/e-arkiv, gärna inom kommunal verksamhet
 • Gärna ha erfarenhet av Formpipe LTS
Personliga egenskaper

Du ska
 • tycka om att skapa ordning och strukturer men samtidigt ha ett pragmatiskt förhållningssätt
 • ha hög social kompetens och tycka om att samarbeta med andra då du kommer ha många kontakter inom och utom organisationen
 • gilla utveckling, förändring och nytänkande både hos dig själv och dina kollegor
 • vara analytisk och kompetent i att presentera underlag både skriftligt och muntligt
Övrigt
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Sollentuna Kommun
Hemsida https://sollentuna.varbi.com
Sista ansökningsdag 25 jan 2021 (3 dagar kvar)