Gruppledare till Enheten missbruk och socialpsykiatri myndighet

Gruppledare till Enheten missbruk och socialpsykiatri myndighet

Om arbetsplatsen

Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kvalitetsfrågor är i fokus. Omvärldsbevakning, samverkan, brukarmedverkan och utveckling är prioriterade områden.

Vid socialkontoret arbetar ca 220 personer. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga, avdelningen stöd och utveckling samt FOU nordväst.

Enheten missbruk och socialpsykiatri myndighet är en av sex enheter inom avdelningen för vuxna. Enheten består av två grupper; missbruk och socialpsykiatri. Enheten består av tio socialsekreterare, en metodstödjare, en gruppledare samt enhetschef.

Vi söker nu en gruppledare till enheten då vår nuvarande gruppledare går vidare till en annan tjänst i kommunen. Enheten är välfungerande, vi har bland annat arbetat mycket med processkartläggning och upprättat fungerande processer, riktlinjer och rutiner som ska underlätta det dagliga arbetet. Vi har under flertal år arbetat med att öka brukarinflytandet som idag är en del av vår verksamhet. Vi har bland annat ett inflytanderåd för avdelningen som ses kontinuerligt. Det pågår även ett spännande utvecklingsarbete gällande den egna öppenvården för båda målgrupperna. Under 2020 öppnar både ett nytt socialpsykiatriboende i kommunen och vi kommer även att ta tillbaka driften av aktivitetscentret Trappan. För målgruppen missbruk pågår ett arbete med den interna öppenvården för att tillsammans kunna arbeta tätare med personer med komplex problematik.

Arbetsbeskrivning
Som gruppledare på enheten kommer du att coacha och stötta medarbetarna samt leda och fördela det dagliga arbetet. I rollen ingår även att arbeta metodstödjande genom att dels identifiera utvecklingsområden, delta i enhetens kvalitets- och ledningssystemarbete samt omvärldsbevaka inom aktuellt område. Du kommer ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med metodstödjare och enhetschef. Tillsammans arbetar vi nära varandra med det gemensamma utvecklingsarbetet samt med enhetens mål och aktiviteter. Utöver detta håller du i veckovisa gruppmöten och enskilda ärendedragningar en gång per månad. Du arbetar även i nära samverkan med kollegor från andra enheter inom socialkontoret samt med externa samverkanspartners. Du kommer att delta i extern handledning tillsammans med gruppledarna från socialkontorets andra myndighetsområden.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten, helst inom både missbruk och socialpsykiatri. Vi ser även att du har erfarenhet av arbetsledning.

Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet inom arbetsledning och vidareutbildning inom området är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av MI (motiverande samtal) och Signs of Safety, kartläggningsverktyget ASI samt systematiska uppföljningsverktygen U-båt och UIP.

Du kan prioritera, fatta beslut och har ett helhetsperspektiv i arbetet. Du har en positiv inställning, ser möjligheter och har en förmåga att lyssna, coacha samt skapa entusiasm och engagemang hos medarbetarna. För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är trygg och stabil i dig själv, har ett gott omdöme samt bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har en god självinsikt, är prestigelös samt har förmågan att hantera komplexa situationer. Du behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Vi erbjuder
Ett spännande och stimulerande arbete på ett socialkontor i framkant med höga ambitioner.

Som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. Du är med i arbetet med att göra Sollentuna lite bättre varje dag för våra kommuninvånare. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, engagerade och kompetenta medarbetare samt ett väl fungerande samarbete inom socialkontoret.

Vi värnar om ett gott arbetsklimat som möjliggör ett hållbart arbetsliv bland annat genom att vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. För att läsa mer om våra förmåner, klicka här Länk till förmåner.

Tjänsten är tillsvidare på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!
Mer info
Område Sollentuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.sollentuna.se
Sista ansökningsdag 31 okt 2019 (12 dagar kvar)