Signalskyddschef

Signalskyddschef

Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och inledningsvis under provisoriska förhållanden. Du kommer att bli en del av armén och förväntas under din inledande period vid regementet att kunna arbeta på andra platser (t.ex. vid I 19 i Boden, Arméstaben eller Högkvarteret), men din arbetsort kommer att vara Sollefteå.

Om tjänsten

Signalskyddschefen tillhör regementsstaben och arbetar normalt i en av stabens avdelningar. En avdelnings uppgift i en regementsstab är att under stabschefen leda och samordna verksamheten, tex säkerhetstjänsten inom regementet. Som signalskyddschef är du underställd en avdelningschef och stödjer förbandschefen och avdelningen, samt att du leder signalskyddstjänsten inom regementet och till del samordnar signalskyddstjänsten inom garnisonen. Tjänsten innebär bland annat att man ansvarar för upprättande av signalskyddsinstruktion, ackreditering av och utbildning på signalskyddsmateriel/system, beställning och hantering av kryptonycklar samt stödjer förbandet med varierande och omväxlande säkerhetsarbete. Utbildning, uppföljning och stöd till regementet samt stöd i arbeten kopplat till allmän säkerhetstjänst är en del av vardagen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med säkerhetschef, IT-säkerhetschefen och IT-chef, men arbetsleds av ledningssystemchefen. Vid en avdelning, arbetar normalt såväl militär- som civil personal och arbetet sker inom både planeringsprocessen och i genomförandeprocessen. Normalt innefattar tjänsten ej personalansvar men du ska samordna signalskyddstjänsten med övriga delar på regementet samt andra förband inom garnisonen och Försvarsmakten.

Krav

Kvalifikationer
 • Signalskyddsutbildad
 • Svensk medborgare
 • Körkort B
 • Förmåga att kommunicera på engelska
 • Mycket goda IT-kunskaper
Personliga egenskaper
 • Är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
 • Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
 • Har ett högt säkerhetsmedvetande
 • Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
 • Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
 • Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
 • Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men har förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen

Meriterande
 • Specialistofficersutbildning
 • Erfarenhet av säkerhetstjänst
 • Sambandsutbildning tex RAKEL
 • Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
 • Genomfört säkerhetsutbildning vid FM Underrättelse och Säkerhetscentrum
 • Erfarenhet av arbete i ISUS
 • Har militär yrkeserfarenhet och har innehaft flera befattningar
 • Tjänstgöring på central-, regionalstab eller genomfört militär internationell tjänstgöring
Övrigt:
Befattningen är en tillsvidareanställning och innebär krigsplacering. Signalskyddschef är i grunden en civil tjänst CVAT, men är sökbar även för specialistofficerare.

En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst.

Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten, Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.

Provanställning sex månader. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Försvarsmakten är en mansdominerad arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid.

Arbetsort: Sollefteå

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Frågor angående befattningen besvaras av:

Chef G6 Mats Lindell 0730-526704; e-post: mats.lindell@mil.se

Fackliga företrädare:

Följande kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel - 08-788 75 00
 • OF I 21 - Patrik Eriksson, 072-557 33 37 of-i21@mil.se
 • SEKO - Martin Sivertsson, 070-629 06 51
 • OF Bothnia, of-bothnia@mil.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-09-18. Inkludera följande dokument i din ansökan:
 • CV
 • Personligt brev
 • Referenser
 • Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
 • Eventuella intyg om genomförd internationell tjänst
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Riksdagen har fattat beslut om att återetablera sex nya förband, där Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av dem. Förbandet kommer att ha verksamhet på två orter, Sollefteå och Östersund, och bland annat ansvara för att utbilda och vidmakthålla två skyttebataljoner och en militärbas. I 19 stödjer etableringen och nu ska vi anställa personal till I 21.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Sollefteå
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 10 okt 2022 (15 dagar kvar)