Summer job 2021 -IT

Summer job 2021 -IT

This information will follow in English
Vill du vara med på en spännande resa där du med ditt sommarjobb får bidra till Scanias fortsatta framgång?
För dig som studerande är sommarjobb ett bra sätt att få en inblick i hur det är att arbeta i ett globalt industriföretag. Scania är verksamt i över 100 länder med huvudkontor i Södertälje.

Arbetsuppgifter
Sommarjobb i Södertälje erbjuds inom olika verksamhetsområden. IT är ett stort område som sträcker sig över hela Scanias verksamhet. Möjlighet finns att arbeta inom exempelvis drift, support, forskning och utveckling eller inom produktion

Läs mer om de olika arbetsområdena på:
www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/jobb-och-framtid/Studenter/sommarjobb.html

Din profil
Vi söker dig som studerar på gymnasium, högskola eller universitet och ämnar fortsätta dina studier till hösten. Du ska ha fyllt 16 innan sommaren. Beroende på arbetsområde är en del av kravprofilerna mycket specificerade med krav på speciell kompetens, medan andra är mer generella. Inom IT och Forskning och Utveckling krävs det mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.

Ansökan
Ansökan ska innehålla CV och betygskopior från eventuellt pågående samt avslutade studier. För utländska medborgare som har medborgarskap i ett land utanför EU krävs uppehållstillstånd eller studentvisum i Sverige.

OBS, du kan endast välja ett område och vi behandlar endast en ansökan per sökande. Inkommer flera sommarjobbansökningar kommer den kandidaten att automatiskt gallras bort i ansökningsprocessen.
Scania har ett begränsat antal sommarjobbplatser att erbjuda i år med anledning av den rådande Covid 19 pandemin. Observera att anställningsprocessen för sommarjobb i år kan vara påverkad av den rådande situationen. Beroende på verksamhetsområde kan det förekomma digital kommunikation och jobb på distans.

Vid behov av mer information maila din fråga till: sommarjobb@scania.com
Välkommen in med din ansökan!

Would you like to take part in an exciting journey where you can contribute to Scania's continued success by joining us for a summer job.
A summer job is a good way to get an insight into what it is like to work in a global industrial company for you as a student. Scania operates in over 100 countries with headquarters in Södertälje.

Tasks
Summer jobs in Södertälje are offered in many of our business areas. IT is a large area that extends across all of Scania's operations. There are several opportunities to work within operations, support, research and development or production.

Read more about the different work areas at: www.scania.com/scaniasodertalje/sv/home/jobb-och-framtid/Studenter/sommarjobb.html

Your profile
We are looking for you who are studying in high school, college or university and intend to continue your studies after the summer. You must have turned 16 before the summer. Depending on the work area, some of the requirement profiles are highly specified with requirements for special skills, while others are more general. At IT and Research and Development we require very good knowledge in english, both in speach and writing.

Application
The application must contain a CV and copies of grades from any ongoing and completed studies. For foreign citizens who have citizenship in a country outside the EU, a residence permit or student visa is required in Sweden.

Please note, you can only select one area and we only process one application per applicant. If several summer job applications are received from one person, that candidate will automatically be eliminated in the application process.

Due to the current COVID-19 pandemic-related situation Scania has less opportunities for summer employment than in the past. Please note that the employment process for summer job this year also may be affected by the current situation. Depending on the business area, there may be digital communication and work from home.

If you need more information, email your question to: sommarjobb@scania.com
We look forward to receive your application!
Mer info
Område Södertälje
Yrkesroll Data & IT
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 10 mars 2021 (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania is a world-leading provider of transport solutions, including trucks and buses for heavy transport applications combined with an extensive product-related service offering. Scania offers vehicle financing, insurance and rental services to enable our customers to focus on their core business. Scania is also a leading provider of industrial and marine engines. In 2019, we delivered 91,700 trucks, 7,800 buses as well as 10,200 industrial and marine engines to our customers. Net sales totalled to over SEK 152 billion, of which about 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs some 51,000 people. Research and development are concentrated in Sweden, with branches in Brazil and India. Production takes place in Europe, Latin America and Asia, with regional production centers in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of TRATON SE.