Design Researcher sökes till "Research & Innovation"

Design Researcher sökes till "Research & Innovation"

Samhällets transportbehov och vår miljö står inför stora utmaningar men också fantastiska möjligheter. Genom att förstå och skapa lösningar för denna utveckling vill Scania stärka sin position inom hållbar transport. Användarcentrerad innovation är en nyckel till detta och något som vi på Innovation Office brinner för att driva. Nu söker vi dig som vill vara med oss på denna resa!

Avdelningen Research & Innovation Office på Scania R&D arbetar för att stärka Scanias förmåga att skapa nya erbjudanden inom transport och logistik samt att koordinera och kommunicera forskning och innovation inom Scania. Avdelningen ansvarar för strategi och process för detta arbete samt sköter kontakter med forskningsfinansiärer och akademiska och industriella parter.

Innovation Office är en del av R&I Office och fokuserar på experimentell konceptutveckling och affärsinnovation. Genom att driva explorativa forskningsprojekt, coacha organisationen i design thinking och facilitera skapandet av nya affärsverksamheter så stärker vi Scanias förmåga att omvandla samhälls- och användarbehov till nya affärsmöjligheter.

Nu startar vi projektet HITS, Hållbara Innovativa Transporter i Städer, för att undersöka hur framtidens transportsystem för gods i urbana miljöer bör se ut. Flera avdelningar inom Scania är inblandade tillsammans med 26 externa parter, både företag och universitet. Stockholm är huvudfokus för studier och tester.

Projektet löper över fyra år och du kommer att arbeta främst i den första två-årsperioden vilken kommer att ha tonvikt på att identifiera problembilden i staden kopplat till godstransporter. Den andra perioden kommer att ha tonvikt på att ta fram prototyper för nya lösningar och affärsmodeller. Utöver att identifiera behov så finns det redan ett antal hypoteser om möjliga lösningar som behöver valideras mot dessa behov. Arbetet kommer att vara iterativt och designorienterat genom hela projektet.

Under denna första två-årsperiod behöver systemets användare identifieras och studeras för att bygga upp en bild av hur olika värdekedjor ser ut. Avsikten är att kartlägga vad de olika användarna egentligen vill få gjort (’the job to be done’).

En part i projektet, ITRL (Integrated Transport Research Lab.) kommer tillsammans med forskningsenheten Integrerad Produktutveckling och Design, båda vid KTH, att anlita en doktorand för att analysera hur de nya koncept och tjänster för citylogistik - tex automatiserade fordon och city-hubbar - bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle. Du kommer därför ha möjlighet till tätt samarbete och utbyte med denna doktorand inom ditt uppdrag.

Stanford d.School deltar som en part i projektet och kommer att genomföra egna delprojekt och överföra best practice inom design thinking genom workshops o. dyl. Du ansvarar för att få ut mesta möjliga värde av detta samarbete både i HITS-projektet och långsikt för att stärka design thinking inom Scania. Du får därmed en fantastisk möjlighet att utbilda dig inom och praktisera design thinking i samverkan med många parter.

Avsikten är att den kunskap och erfarenhet som HITS ger ska komma Scania till gagn även efter projektet genom att du proaktivt bidrar till att starta nya explorativa projekt. Ett övergripande uppdrag från start är därför att sprida arbetssätten kring och förståelsen för design thinking inom Scania genom att coacha andra utforskande initiativ i human-centric design och design thinking. Du kommer få möjlighet att skapa ett brett kontaktnät inom och utanför Scania och kommer därigenom spela en viktig roll i att verka för Scanias delaktighet i framtida forsknings- och utvecklingsprojekt.

Dina arbetsuppgifter:
  • Tillsammans med projektledningen koordinera samarbetet med projektets parter
  • Organisera, leda och själv deltaga i användar- och systemstudier
  • Kartlägga värdekedjor och relationer mellan olika aktörer
  • Sammanställa och på ett tydligt sätt kommunicera observationer och insikter till projektparterna för att sprida engagemang och empati för problembilden
  • Coacha inom design thinking
  • Medverka till samarbeten tvärs bolaget inom affärsinnovation och tjänstefiering
Din profil:

Du har erfarenhet av att självständigt genomföra användarstudier i mer omfattande och komplexa system samt att omvandla observationer till insikter genom att exempelvis leda workshops för att samtidigt sprida insikt och empati för systemets användare. Du har erfarenhet från att tillämpa tjänstedesignmetoder.

Du har hög social kompetens och har lätt att samarbeta i en projektorganisation men kan även jobba självständigt. Du tar initiativ och kan planera, driva och leverera inom ditt eget ansvarsområde. Du talar svenska och engelska flytande. Det är meriterande att känna till hur ett större bolags organisation och kultur fungerar. Har du erfarenhet av EU-projekt och dess regelverk är det ett plus.

Ytterligare information
Kontakta gärna Fredrik Pehrsson, chef för Scania R&D Innovation Office 08-553 540 72 eller Elisabeth Hörnfeldt huvudprojektledare för HITS 08-553 828 31

Ansökan
Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygskopior.
Mer info
Område Södertälje
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Forskning & Utveckling
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 8 apr 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.