30hp – Strategiska mål i en föränderlig värld

30hp – Strategiska mål i en föränderlig värld

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
Den tyngre fordonsindustrin är under förändring, där framtidens lastbilar kommer kräva ny teknik, nya drivmedel och fler tjänster. Avdelningen för chassiutveckling på Scania R&D arbetar idag i en komplex matrisorganisation där linjeorganisationen är kopplad till flera stora projekt. Avdelningen består av över 400 medarbetare och är indelad i 8 st olika teknikområden. För att möta framtidens behov behöver avdelningen se över sin verksamhet och sina mål för att stötta den nya tekniken, en ny mer slimmad organisation och nya kopplingar mot andra företag inom koncernen Traton (där även MAN och Volkswagens tunga fordon ingår).

Mål
Målet med exjobbet är hitta vägar för hur avdelningen Scania Chassiutveckling ska få bättre sammanhållning mot framtiden och ge förslag på nya långsiktiga mål för avdelningen. Genom att hitta en gemensam långsiktig linje hur verksamheten ska bedrivas kan fokus läggas på rätt teknisk utveckling för framtiden, samt få medarbetarna att trivas bättre och bevara kompetens inom organisationen.

Uppdragsbeskrivning
Exjobbet skall arbeta med att bryta ner Scanias CV:s långsiktiga mål till anpassning för avdelningen Chassiutveckling på Scania R&D, samt identifiera långsiktiga mål kring verksamhetsutveckling för avdelningen. Genom att intervjua personer inom och utanför avdelningen skall exjobbet identifiera mål att arbeta mot, samt glapp i verksamhetsstyrningen mot sagda mål. Exjobbet kan även identifiera och ge rekommendationer kring prioriteringar och arbetssätt för att styra verksamheten mot de satta målen.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig förslagsvis till studenter inom inriktningar som Industriell ekonomi eller Integrerad Produktutveckling, eller studenter med motsvarande kunskaper.

Antal studerande:1-2st
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2019
Beräknad tidsåtgång:20 veckor (30hp)

Kontaktpersoner och handledare
Therese Thiel, Verksamhetsutvecklare Chassiutveckling, 08-553 701 13, therese.thiel@scania.com

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag
Mer info
Område Södertälje
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Civilingenjör
Typ av anställning Heltid, Examensarbete
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.