30hp – Fysikalisk modellering av växellådans mekatronik

30hp – Fysikalisk modellering av växellådans mekatronik

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
För att effektivisera mjukvaruutvecklingen har Scania tillsammans med samarbetspartner utvecklat ett ramverk för att köra lastbilens styrsystem i en PC-simulering. För att detta ska fungera bra behövs en modell av lastbilen och dess komponenter. För växellådsstyrsystemet (GMS) behövs en relevant modell för mekatroniska manövreringssystemet i växellådan.

Mål
Syftet med exjobbet är att ta fram fysikaliska modeller för hur växellådan beter sig under ett växlingsförlopp, gaffelmanövrering, axelbromsar och axelretardationer.

Uppdragsbeskrivning

Exjobbet går ut på att:
  • Utreda vilka mekatroniska system i växellådan som behöver modelleras
  • Modellera dessa på ett systematiskt sätt så att de fungerar för alla relevanta typer av växellådor.
  • Utveckla metod/process för att kalibrera in modellerna för olika typer av växellåda
  • Utreda vilka förenklingar i modellen som kan göras för att den ska passa in i nuvarande ramverk med avseende på diskret tid och beräkningseffektivitet
  • Utvärdera modellerna mot data från lastbil och riggar
Uppgiftens storlek kan anpassas beroende på om en eller två personer genomför exjobbet.

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör inom teknisk fysik, elektroteknik, farkostteknik, mekatronik eller motsvarande
God kunskap inom fysikalisk modellering och mekatronik
Antal studerande: 1-2 personer
Startdatum för ex-jobbet: Januari 2019
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor, heltid.

Kontaktpersoner och handledare
Sofie Wisén Svanström, Handledare, 0855385064, svanstrom-sofie.wisen@scania.com
Daniel Carlsson, Gruppchef, 0855381541, daniel_x.carlsson@scania.com

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag
Mer info
Område Södertälje
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 30 nov (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.