30 hp - Koncept för implementationsoberoende kommunikationsgränssnitt för Scanias...

30 hp - Koncept för implementationsoberoende kommunikationsgränssnitt för Scanias...

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
Scanias elsystem använder sig idag av kommunikationsstandarden controller area network (CAN), en buss-baserad teknik för datatrafik mellan inbyggda system. För att kunna möta kraven som utvecklingen av Autonoma fordon ställer på Scanias elsystem pågår ett arbete med att studera Ethernet som ett komplement till CAN.

Ethernet möjliggör framtida funktionstillväxt över lång tid framöver. Det innebär dock en ökad komplexitet där mängden protokoll, e.g. UDP, TCP, kommer växa från idag, vilket ställer höga krav på att modellera och implementera korrekt och predikterbar kommunikation mellan system och funktioner.

För att kunna underhålla över tid och bibehålla nuvarande kvalitet behövs ett nytt sätt för att uniformt hantera den ökade komplexiteten. Tekniker som löser detta har länge använts för Web Services och Internet of Things, t.ex. Protocol Buffers, Thrift eller Avro. Om de lämpar sig för inbyggda system och Scania’s behov för bakåtkompatibilitet och hantering av en stor variantrikedom i konfigurations- och tidsrymden är en öppen fråga.

Mål
Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett datacentriskt koncept för att kunna beskriva, underhålla och generera kommunikationsgränssnitt, som är oberoende av implementation i form av protokoll och nätverksteknologi. Konceptet skall tas fram för inbyggda system karakteriserade av stor variantrikedom i konfigurations- och tidsrymden.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet består dels av att kartlägga existerande tekniker och metoder (best practices och prior art), dels av att identifiera vilka behov som utmärker Scanias elsystem och vilka implikationer dessa har för potentiella lösningar, dels att utarbeta ett förslag på hur Scania kan arbeta med implementationsoberoende gränssnitt och ta fram ett proof-of-concept för att demonstrera kedjan från modell till implementation.

Utbildning/linje/inriktning

Ange utbildning, linje eller inriktning: civilingenjör el. mots.

Antal studerande: (1) - 2

Startdatum för ex-jobbet: Efter överenskommelse

Beräknad tidsåtgång: 6 månader

Kontaktpersoner och handledare

Tekn. lic. Jesper Holmén Notander, systemarkitekt elsystem i fordon, +46 (0)7 65 167 280, jesper.holmen.notander@scania.com
Mer info
Område Södertälje
Yrkesroll Data & IT
Typ av anställning Heltid, Examensarbete
Hemsida http://www.scania.com
Sista ansökningsdag 31 dec (101 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com.