Chef Brigadreparationskompaniet/Stf chef mekanikerskolan

Chef Brigadreparationskompaniet/Stf chef mekanikerskolan

Befattningen erbjuder
Är du en person med stort tekniskt kunnande, god planeringsförmåga och som har lätt att skapa kontakter? Vill du vara med och utveckla den tekniska tjänsten på 4. Brigaden samtidigt som du bidrar till utbildningen av mekaniker? I så fall har vi en plats till dig. Rollen som chef för brigadrepkompaniet kombineras med tjänstgöring som ställföreträdande chef Mekanikerskolan i grundorganisationen.

Brigadrepkompaniet är den tekniska hänvisningen för brigadens ingående bataljoner och fristående kompanier. I kompaniets uppgifter ingår bland annat avhjälpande underhåll av brigadens tekniska system, reservmaterielförsörjning och omhändertagande av trasig materiel.

Mekanikerskolan på P 4 ansvarar för utbildning av värnpliktiga strv 122 mekaniker, strf 90 mekaniker, hjulfordonsmekaniker, signalmekaniker och reservdelsmän.

Om enheten
Logistikenheten (LogE) ansvarar på garnisonschefens uppdrag för förrådshållning av krigsförbanden i garnisonen. Uppdraget omfattar bl a materieluppfyllnad, mobilisering och krigsplacering, tekniska tillsyner och åtgärder. LogE ansvarar på garnisonschefens uppdrag för en stor del av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs inom garnisonen. Teknisk avdelning (TekA) är en del av Logistikenheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att i grundorganisationen att arbeta som stf chef mekanikerskolan vid teknisk avdelning på Skövde garnison. Där kommer du att stötta chefen för mekanikerskolan, linjechefer och verksamheten med att leda teknisk utbildning, för i huvudsak värnpliktiga mekaniker, inom ramen för centraliserad och regional mekanikerutbildning.

I befattningen som chef för brigadens reparationskompani ansvarar du för att, tillsammans med bataljonens övriga chefer, utveckla kompaniet. Det innefattar bland annat arbete med förbandsomsättningsplaner, krigsplacering av personal och planering av deltagande vid övningar där förbandet ska delta. Som chef för brigadrepkompaniet ansvarar du även för materielen som kompaniet förfogar över.

Krav
Kvalifikationer
  • Teknisk officer OF 2 eller OR7.
  • Aktuell och relevant erfarenhet från teknisk tjänst på manöverbataljon eller motsvarande.
  • Aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat i Excel, samt Försvarsmaktens IT-stödsystem LIFT och PRIO (SAP).
  • Körkort *B*
Personliga egenskaper
Som chef ser vi att du har en hög arbetskapacitet och förmåga att arbeta självständigt samt ta egna initiativ. Du är positiv och har en mycket god analytisk förmåga. Ditt arbete vittnar om noggrannhet och struktur. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter, arbeta på både kort och lång sikt.

Då tjänsten innebär kontakter både internt och externt bör du också ha förmågan att utveckla och vidmakthålla relationer. Du är flexibel och öppen för att arbeta handgripligt när så krävs.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper samt uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Meriterande
  • Erfarenhet av teknisk tjänst från flera olika förband inom brigaden.
  • Körkort *C*
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
Arbetsort: Skövde garnison.
Tillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, ange gärna löneanspråk i din ansökan.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Chef Teknisk avdelning mj Mats Dahlstedt eller Stf Chef Teknisk avdelning mj Ulrik Dartman. Båda nås på tfnnr 0500-46 50 00 (vxl).

Fackliga företrädare:
Officersförbundet Peter Vestman, Försvarsförbundet Helena Astanius och SEKO Lola Ahlgren. Samtliga nås på tfnnr 0500-46 50 00 (vxl).

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-04-30. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi kommer löpande att arbeta med urval och intervjuer.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Skövde
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 30 apr 2023 (39 dagar kvar)