AFIS-tjänsteman till Skövde Airport

AFIS-tjänsteman till Skövde Airport

Utöva flyginformationstjänst för flygplats, flyginformationstjänst, alarmeringstjänst och meteorologisk observationstjänst samtoch därmed förenliga arbetsuppgifter.


Du ingår i flygsäkerhetsgruppen och jobbar till stor del med i enlighet med och för att upprätthålla flygplatsens verksamhetshandbok i enlighet medtillämpliga


EU-förordningar samt Transportstyrelsens föreskrifter för flygplatser. Bland annat ser du till att hålla IAIP (Integrated


Aeronaultical Information Package) uppdaterad och enligt gällande riktlinjer, tillsammans med ansvarig chef.


Du ingår även i arbetsgrupper och kommer att ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har giltig medicinskt intyg klass 2 alternativt klass 3, uppfyller EU:s och Transportstyrelsens kompetens- och godkänt språktestkrav (minst nivå 4 i engelska och svenska), för AFIS-tjänstemansamt har gällande behörighetsbevis för AFIS-personal alternativt giltigt certifikat för flygledarelev eller ett gällande flygledarcertifikat.


Du är ansvarstagande, har god ordning i arbetet samt har medvetet säkerhetsfokus. Samtidigt ser vi gärna att du är kreativ och vill utveckla flygplatsens verksamhet med lösningsfokus och dina idéer.


Du är inte rädd för att ta dig an nya och varierande uppgifter. Vidare måste du ha en god hälsa som tillfredsställer de medicinska krav som verksamheten och Transsportstyreslen kräver, samt vara beredd på att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.


Dessutom är det av mycket stor vikt att du har rätt attityd, serviceanda, bemötande och att du skall på ett bra sätt kunna samarbeta med flygplatsens personal samt övriga aktörer på flygplatsen.


Körkort B.


Flygaktiviteten kan pågå under dygnets alla timmar och det kan därför bli aktuellt med jour/nattarbete.
Mer info
Kontaktperson Anders Löfvenborg
Telefon 0500-463185
Email Mejla Anders Löfvenborg
Område Skövde
Yrkesroll Transport & Logistik, Transport
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.skovdeairport.com
Sista ansökningsdag 6 mars 2020 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Skövde Flygplats har sedan 3 år övertagit driften av flygplatsen i egen regi från att tidigare ha varit en kommunal verksamhet. För närvarande genomförs omkring 5 000 starter och landningar årligen, men det finns stor utvecklingspotential och det arbetas aktivt med att bli en naturlig logistikpunkt för såväl industri och näringsliv som militär – och ambulansflyg i regionen.


Visionen för flygplatsen är förutom ökad flygverksamhet, även att öka användningen av lokaler samt området i sen helhet

www.skovdeairport.com