Skaraborgs regemente P 4 söker Infrastrukturchef

Skaraborgs regemente P 4 söker Infrastrukturchef

Befattningen erbjuder

Skaraborgs Regemente söker en medarbetare för att vidmakthålla och utveckla garnisonens infrastruktur. Garnisonen omfattar ett stort geografiskt område och ett stort antal objekt. Försvarsmakten står inför en stor tillväxt och återetablerar bland annat Bergslagens Artilleriregemente i Kristinehamn.

Om enheten

Befattningen är placerad på regementsstaben vid Skaraborgs regemente.

Garnisonen sträcker sig från Älvdalen i norr till Vårgårda i sydväst över till Borensberg i öster, och infrastrukturbeståndet omfattar kontorsmiljöer, kaserner, övnings- och skjutfält, skjutbanor, idrottsanläggningar, verkstäder och garage, förråd, sjukvårdslokaler med mera.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kontaktytorna i ditt arbete är i huvudsak regementets enheter, förband grupperade i garnisonen, Lokalplaneringsenheter, HKV, Fortifikationsverket, FMV samt övriga aktörer i anslutning till garnisonen.

Befattningen innebär att självständigt:
 • Handlägga och stödja processen avseende nytillkommande infrastrukturbehov
 • Handlägga och samordna underhållsrelaterade åtgärder på fastighetsbeståndet.
 • Handlägga och samordna avrop avseende fastighetsdrift ("tilläggstjänster.")
 • Handlägga och samordna anpassningsåtgärder i fastighetsbeståndet. ("Icke värdehöjande åtgärder")
 • Arbetsleder infrahandläggare inom funktionen.
Samverka med övriga intressenter inom infrastrukturområdet som berör garnisonen.

Du kommer självständigt leda möten och planeringsgrupper samt genomföra presentationer i storforum. I din roll ingår att utbilda annan personal.

KRAV Kvalifikationer
 • Byggprojektledare med examen från yrkeshögskola alternativt kompetens införskaffad genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
 • B-körkort
Personliga egenskaper

Som person vill du ta ansvar och utveckla den traditionsfyllda garnisonen med bla. ett 100-årigt kasernetablissemang i Skövde. Infrastrukturen är en förutsättning för att kärnverksamheten ska fungera och kärnverksamheten är att utbilda och beredskapshålla krigsförband. I dina kontakter inom och utanför regementet ställs det krav på god samarbetsförmåga, gott bemötande och stor integritet. Du är en driven person som levererar snabbt och kvalitetssäkrat och som person är du:
 • Trygg i att arbeta självständigt och med uppdragstaktik
 • Ansvarsfull, noggrann och lojal
 • Kommunikativ och utåtriktad
Du kommer att hantera sekretessklassificerad information vilket ställer höga krav på din integritet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens infrastrukturprocess.
 • Erfarenhet från offentlig förvaltning
 • Goda kunskaper i Officepaketet samt att uttrycka sig i tal och skrift
 • Militär utbildning eller erfarenhet som t.ex. grundutbildning, Hemvärn eller internationell tjänst
 • Kunskaper om miljö-, arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
 • Arbetat i arbetsledande position.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Skövde

Tillträdesdatum:Enligt Överenskommelse

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas CV med referenser och personligt brev. Lämna gärna med ev löneanspråk. Allt inlämnat material skall vara i PDF-format. För upplysningar om befattningen kontakta:

Per Hurri, Chef Understödsavdelningen, kontaktas via växel 0500-46 50 00.

Fackliga företrädare:

OFR/O Niclas Sköld

OFR/S Helena Astanius

SEKO-F Lola Ahlgren

Samtliga kontaktas via växel 0500-46 50 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Skövde
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 10 juli 2022 (10 dagar kvar)