Planeringsbefäl vid J 5/9, MRV Stab

Planeringsbefäl vid J 5/9, MRV Stab

Västra Militärregionen Stab (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn.

Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

Vi söker nu ett planeringsbefäl till MR V Stab. Du kommer arbeta på J5/9 Planavdelningen som leder försvars- och totalförsvarsplaneringen, mobiliseringplanering samt civil-militär samverkan.

Vill du vara med och fortsätta utveckla den västra militärregionen och gillar dynamiska arbetsuppgifter, då är detta ett arbete för dig.

Eller så är det så att du idag jobbar på kompani/ bataljon som lägst OR 7 och vill utveckla dig genom att arbeta på högre stab under några år. Är du rätt sökande kommer vi att tillsammans anpassa nedan beskrivna arbetsuppgifter så det passar just dig och din nuvarande erfarenhet och kompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
(Se även text under "övrig information")
 • Leda och ansvara för förbandet MRV:s mobiliseringsplanering
 • Samverka med andra militära förband kopplat till främst mobilisering men även försvar- och totalförsvarsplanering
 • Stödja MRV inom krigsförbandsuppföljning
 • Stödja inom planeringsuppgifter kopplat till försvar- och totalförsvarsplanering
 • Stödja samverkansfunktionen vad avser samverkan med civila myndigheter och organsiationer på regional nivå
 • Ingå i ordersatt planeringsgrupp
 • Deltaga i avdelningens övriga planeringsarbete
Kvalifikationer
 • Befäl, lägst OR 7
 • B-körkort
Meriterande
 • Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
 • Kunskap om Försvarsmaktens mobiliserings-och beredskapssystem
 • Erfarenhet av arbete inom rollen som planeringsbefäl
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Tidigare erfarenhet av militär stabstjänst.
Personliga egenskaper
Du tycker om samarbete och samordning, ser vad som behöver göras och är flexibel och lyhörd

Du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper

Övrig information
Befattningen är vid J5/9 Planavdelningen och är en OR 7 befattning.

MR V kan även se att du som idag jobbar på bat/ komp-nivå söker.
Arbetsuppgifter och svårighetsgrad på eget ansvarsområde kommer då anpassas till den sökandes erfarenhet. Detta blir då utmärkt tillfälle för egen utveckling genom arbete i högre stab under några år. Dock kommer kravet på minst OR 7 inte att underskridas.

Befattningen medför krigsplacering och därmed bl.a. fysiska prestationskrav.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Mj Conny Lång, 0708-86 98 11 alt MRV personalchef Daniel Davidsson 0723-96 73 35

Tillträde: Snarast

Lön: Individuell lönesättning

Urval och eventuell kallelse till intervju sker under april/ maj 2021.

Sista datum för ansökan: 2021-04-19

Fackliga ombud
Malin Lundh, SACO, 0708-48 28 60

Göran Hjert, OF/MRV, 070-508 46 89
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Skövde
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 24 apr 2021 (12 dagar kvar)