Markstridsskolan söker Träningsförvaltare

Om jobbet

Sökande enhet
Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten Skövde. Avdelningen består av fyra verksamhetsområden, Stridsträningsanläggning fält (STA), Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT), Ledningsträningsanläggning (LTA) samt Besättningsträningsanläggning (BTA). Den utlysta tjänsten är Träningsförvaltare vid Träningsavdelningen med huvuduppgift att utveckla och säkerställa träningseffekt inom markstridsarenan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • utveckla träningsmetoder vid träningsanläggningarna
 • medverkar i förbandsträning
 • medverkar i utbildningssamordningsmöten externt/internt
 • stödja systemutvecklingen av träningsanläggningarna
 • medverkar i tekniksamordningsmöten simulatorer externt/internt
 • stödja träningschefen med Arméns övnings och träningsplan
Kvalifikationer
 • Genomgången SOU alternativt genomgången utbildning mot nivå OF2
 • God förståelse för utbildning och träning av förband ingående i mekaniserad bataljon
 • God förståelse för nyttjande av manöverkompani inom pansar-/mekaniserad bataljons ram
 • God förståelse för datorhantering
 • God förmåga att tala, skriva och förstå engelska
 • Erfarenhet från kompaniledning alternativt stridsledning mekaniserad bataljon.
Meriterande kvalifikationer
 • Förståelse för nyttjande av manöverbataljoner tillsammans med funktionsbataljoner för att nå taktiska synergieffekter- öva system av system
 • Viss erfarenhet kring samarbetsformerna mellan OrgE-HKV-FMV och gärna försvarsindustrin
 • Erfarenhet av internationell tjänst
Personliga egenskaper
Du ska vara öppen och social för att kunna möta alla de intressenter som finns kring träningsanläggningarna såsom övningsdeltagare från förbanden samt extern systempersonal från HKV, FMV och försvarsindustrin. Arbetet är relativt fritt och kräver en ansvarsfull person som kan arbeta självständigt och uppgiftsfokuserat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Träningsavdelningschef, Övlt Mikael Pettersson, tel. 0500-466194, mobtfn. 076-115 85 52, E-postadress: mikael.pettersson@mil.se.

Träningsenhetschef, Övlt Joakim Karlqvist, tel. 0500-465102, mobtfn. 073-329 32 81

Fackliga representanter
OFR/O Kn Stefan Ohlson 070 - 302 40 06

Övrigt
Arbetsort: Skövde
Beräknat startdatum/tillträde: 2017 enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8
Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning. Krigsplacering vid annat förband möjlig
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Primär målgrupp: Yrkesofficer

Välkommen med din ansökan. Ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Publicerad

12 dagar sedan

Sista ansökningsdag

8 okt

Om företaget