Markstridsskolan Skövde rekryterar sakansvarig Pansarterrängbil

Markstridsskolan Skövde rekryterar sakansvarig Pansarterrängbil

Är du intresserad av självständigt arbete med möjligheter att utveckla materielsystem, metoder och förband, alltid med soldaten i centrum? I sådana fall är du välkommen till MSS, arbetsplatsen där vi skapar beslutsunderlag för utveckling av framtidens försvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Uppdraget att vara sakansvarig innebär att du tillsammans med systemföreträdaren är brukarrepresentant mot HKV/FMV och vara HKV företrädare mot förbanden. Sakansvarig är kompetensbärare och sakkunnig inom ett (eller delar av) materielsystem.

Tyngdpunkten för denna befattning ligger mot försvarsmaktens alla Patgb.

Exempel på arbetsuppgifter är:
 • Stödja kravställningsarbete för materiel och förband
 • Utarbeta Kursplaner och övrigt utbildningsunderlag, leda och genomföra utbildning
 • Genomföra/stödja brukarmöten med förbandens användarrepresentanter
 • Stödja statusuppföljning och inhämta brukarsynpunkter
 • Genomföra validering och verifiering av materielsystem
 • Stödja framtagning av publikationer
Befattningen innebär självständigt arbete inom eget ansvarsområde och berör alla delar av skolans linjeorganisation. Befattningen omfattar vidare frekvent samverkan med företrädare för HKV, FMV, skolor, centra och förband. Befattningen innebär även kontakt och utbyte med andra nationer inom eget ansvarsområde.

Formella krav
 • Officer eller specialistofficer, lägst OR7 (Fanjunkare).
 • Utbildad på en variant av Patgb
 • God kunskap avseende word, excel och powerpoint.
 • God kunskap att läsa, förstå, och tala engelska.
 • Körkort C
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet av att delta/leda utvecklingsarbete inom FM
 • Genomförd IK på någon av Patgb 180, 203, alt 360
 • Utbildad på VS 01 och/eller 20 mm AKAN
 • Utbildad på ett eller flera stridsfordon.
 • Certifierad förarprövare
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring i markstridsbefattning.
Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Som sakansvarig krävs god samarbetsförmåga, förmåga till långsiktigt planerande samt god förmåga att kommunicera, både i tal och skrift. Vidare krävs förmåga till initiativ och om så behövs arbeta självständigt.

Övrigt
 • Tillträde snarast
 • Tjänsten är placerad vid Utvecklingsavdelning Skövde med arbetsort Skövde.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Chef Utvecklingsavdelning Skövde Ove Grönlund, 0500-465772

SF Patgb: Bodil Böös, 0733-638717

HR-chef Patrik Ståhl, 0505-451000,

Fackliga representanter: OFR/O Stefan Ohlson, 0505-451000

Välkommen med din ansökan. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Skövde
Yrkesroll Organisation & ledning, Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 mars (12 dagar kvar)