Divisionsstaben söker Stabsassistenter GSS/T

Divisionsstaben söker Stabsassistenter GSS/T

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av Armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden så att de kan lösa sina uppgifter nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter åt hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och gedigen fack-kunskap.

Ta chansen att få vara med i den yttersta spetsen i utvecklingen av den nya arméns förmåga när divisionsnivån åter implementeras. Division införs som en ny ledningsnivå i armén där divisionsstaben är en central del i denna. Divisionsstaben kommer att påbörja sin träning under hösten 2022 och delta på Försvarsmaktens- och Arméns större övningar.

Kombinera ditt fortsatta engagemang i Försvarsmakten samtidigt som du arbetar civilt.
Som GSS/T är du tidvis tjänstgörande. Det innebär att du till vardags har ett civilt arbete men kommer in och tjänstgör ca två till fyra veckor om året med divisionsstaben inom ramen för utbildningar, övningar eller insatser.

Divisionsstabens främsta uppgifter är att:
 • Stödja divisionschefens ledning av divisionen i fält.
 • Stödja divisionschefens och hans underställda chefer med rätt beslutsunderlag under både planering- genomförande- och utvärdering av divisionens verksamhet och operationer.
Om Divisionsstaben
Divisionsstaben består av två delar, dels en divisionskaderstab med divisionschef med kontinuerligt tjänstgörande personal placerad på MSS i Skövde, och dels av tjänstgöringsplacerad personal som dagligen antingen tjänstgör på annan plats i
Försvarsmakten eller är civila och kallas in för tjänstgöring till divisionsstaben 2-4 veckor/år enligt en upprättad tjänstgöringsplan.

Till divisionsstaben söker vi nu stabsassistenter GSS/T OR 4 (korpral-sergeant) med kompetenser:
 • Stabsassistent med inriktning på allmän stabstjänst
 • Stabsassistent med bekämpningsinriktning (indirekt eld)
 • Stabsassistent med underrättelseinriktning
 • Stabsassistent med fältarbetsinriktning
 • Stabsassistent med transportinriktning
 • Stabsassistent med logistikinriktning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabassistent GSS/T vid divisionsstaben stödjer du din funktion och ditt arbetslag och med dokumentation och expeditionstjänst och med att administrera och strukturera inkommande och utgående information. Du bidrar också med din specialkompetens inom din funktion i de fall det är aktuellt.

Din tjänstgöring vid divisionsstabens utbildningar, övningar och insatser regleras av en årsvis upprättad tjänstgöringsplan där du kallas in för tjänstgöring normalt mellan 2-4 veckor/år.
Möjlighet till kompetenshöjande utbildning kommer att finnas.

Kvalifikationer
 • Genomförd och godkänd GMU eller värnplikt.
 • Genomförd stabsassistentutbildning
 • Körkort lägst klass B
 • God kunskap i Microsoft Office
 • Uppfyller medicinska och fysiska krav
 • Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Personliga egenskaper
Du har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Du har en god förmåga till nätverkande och ser nyttan med detsamma. Din samarbetsförmåga är mycket god, så till vida du har en hög grad av integritet och ödmjukhet inför andras erfarenheter och åsikter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Meriterande
 • Tidigare erfarenhet som stabsassistent i bataljonsstab, brigadstab eller högre
 • Användarfärdighet i LSS Mark
 • Militärt förarbevis
Övrigt
Anställningsform: GSS/T. Tidsbegränsad anställning. Beroende på din nuvarande anställningsform påbörjas den eventuellt med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Deltid (tidvis tjänstgöring).
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Skövde
Lön: Individuell lönesättning

För upplysningar om befattningen
Övlt Tommy Sjödén, tommy.sjoden@mil.se 070 999 87 36

För information om rekryteringsprocessen
Victoria Jungert, HR-generalist 070-265 54 69

Fackliga företrädare nås via vx 0500-465000
OFR/O Birger Andersson
OFR/S Helena Astanius
SEKO-F Lola Ahlgren

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, senast 20220828, då vi tillsätter befattningarna löpande, Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i processen kallas du till en fördjupad intervju och säkerhetsprövningsintervju.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Skövde
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 28 aug 2022 (59 dagar kvar)