Verksamhetschef Plan

Verksamhetschef Plan

Om arbetsplatsen
Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med ett flertal spännande planer och projekt, intressanta detaljplaner för nya bostadsområden, ett kulturhus och förnyelse av stadskärnan med resecentrum, bostäder och handel. Nu pågår även en av Sveriges största industrietableringar i Skellefteå.

Planverksamheten är en verksamhet i avdelningen Fysisk planering tillsammans med verksamheterna bygglov, lantmäteri och trafik. Verksamheten består av 12 medarbetare med blandade kompetenser såsom arkitekter, planarkitekter, fysisk planerare och planingenjörer. På kommunens planverksamhet arbetar vi med översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen samt detaljplaner och gestaltningsfrågor på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Vi söker nu en planchef till Samhällsbyggnad som vill vara med och bidra till ett växande Skellefteå!

Arbetsuppgifter
Planverksamheten ska stödja bygg- och miljönämnden med att ta fram detaljplaner och utredningar i olika bygg- och planeringsfrågor. Man tar även fram översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Ett nära samarbete med övriga förvaltningar, avdelningar och verksamheter är en förutsättning.

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt bidrar till arbetsgruppens mål. Du stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete där du är tillitsfull i ditt ledarskap. Du är en god organisatör och fördelar och prioriterar verksamhetens uppdrag som detaljplanering och utredningar. Du är ett bollplank och stödjer medarbetarna i sina uppdrag. Som chef ansvarar du för planavtal och upphandling av konsulttjänster för deltaljplaner. Om förutsättningar finns kan du som chef gå in och handlägga ärenden vid behov. Som planchef deltar du i avdelningens chefsgrupp. Du arbetar tillsammans med medarbetarna, övriga verksamheter och förvaltningar för att hitta effektiva lösningar i planprocessen och utveckla digitala arbetssätt.

Ansvaret för den översiktliga planeringen kommer att ligga på avdelningschef, men det är planverksamhetens medarbetare som utför arbetet. Därigenom är ett nära samarbete med avdelningschef en förutsättning.

Kvalifikationer
Till vår verksamhet söker vi en verksamhetschef som:
* har goda ledaregenskaper, tillföra extra energi genom att engagera verksamheten och ha en känsla för medarbetarnas behov av stöd och utveckling samt en vilja att ta tag i saker
* är lyhörd men samtidigt våga utmana och ifrågasätta för att driva verksamheten framåt
* har erfarenhet och intresse för planering och gestaltning för att få en god bebyggd miljö
* har intresse av att utveckla service och digitalisering
* kan leda planverksamheten mot uppsatta mål och dess gemensamma förhållningssätt
* har kunskap om plan- och bygglagen
* kan fortsätta att utveckla verksamheten och planarbetet
* ska kunna vara verksamhetens ansikte utåt mot allmänheten och media
* vara ett stöd till handläggarna i det dagliga arbetet. Vara stödjande och inte detaljstyrande. Tillitsbaserat ledarskap.

Du är utbildad arkitekt eller motsvarande utbildning som för tjänsten anses likvärdig. Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet.

Övrigt
På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Harriet Wistemar
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 aug 2019 (45 dagar kvar)