Undersköterskor, Skellefteå korttidscentra

Undersköterskor, Skellefteå korttidscentra

Du utför vård och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde utifrån fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budget. Du har ett rehabiliterande synsätt, dokumenterar, planerar och organiserar det dagliga arbetet. Vi strävar efter att ha ett positivt förhållningssätt i arbetsgruppen och att möta de boende på ett professionellt och engagerat sätt. Arbetstiden består av fasta scheman. Idag ligger ett schema som bland annat innebär att de delade turer är borttagna.

Kvalifikationer
Utbildning inom vård och omsorg, omvårdnadsprogrammet eller annan undersköterskeutbildning. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt med äldre människor. Du ska ha goda kunskaper i dokumentation i procapita, hantera att skriva genomförandeplaner och besitta kunskaper i kontaktmannaskap. Du känner starkt engagemang och är professionell i ditt arbete. Viktigt att du har förmåga att arbeta på ett flexibelt och framsynt sätt, är lyhörd och visar respekt för vårdtagares behov och önskemål. Du trivs att arbeta självständigt och tillsammans med andra. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Vi inom äldreomsorgen strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till äldreboenden, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Camilla Pettersson
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 21 apr 2019 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Skellefteå korttidscentra är beläget på Anderstorp och erbjuder växelboende samt korttidsplatser. Vi arbetar i team tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt sjuksköterskor. Baspersonalen utgörs av undersköterskor. Vi strävar efter ett positivt och professionellt förhållningssätt gentemot varandra i teamet, de boende och deras anhöriga. Arbetet innehåller dag-, kväll- och helgtjänstgöring och planeras utifrån verksamhetens behov.