Undersköterskor, Klintforsens hemtjänst

Undersköterskor, Klintforsens hemtjänst

Utifrån ett rehabiliterande synsätt stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. I arbetet ingår att: * dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet * svara på trygghetslarm * utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal * vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan samt genomföra planerad uppföljning. Du har ett nära samarbete med närstående, andra resurspersoner och arbetsgrupper som finns runt den äldre.

Kvalifikationer
Godkänd utbildning inom vård och omsorg, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som kan prövas likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med omvårdnad och service till äldre. Du ska ha goda kunskaper i dokumentation, vård- och omsorgsplanering och kontaktpersonskap. Du har en grundsyn som stämmer överens med socialkontorets mål och värdegrund, känner starkt engagemang och är professionell och lyhörd i ditt arbete. Du bemöter och visar respekt för brukarens behov och önskemål. Du trivs att arbeta självständigt och tillsammans med andra. För tjänsten krävs B-körkort. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Vi inom äldreomsorgen strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till äldreboenden, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Conny Lundström
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 sept (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Klintforsens hemtjänst - en arbetsplats i stad och landsbygd. Vi är verksamma i de stadsnära områdena Prästbordet, Degerbyn, Medlefors och Mobacken samt byarna Myckle och Medle. Vi är två arbetsgrupper, Östra och Västra med totalt cirka 25 anställda. Vi sätter teamarbetet i första rummet, därför har vi ett mycket nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplade till området. Vi har vår väl anpassade personallokal på Uppfinnarvägen 52, här finns även hemtjänstchefens kontor. Till logistisk hjälp används sju bilar men till ett flertal av våra äldre är det promenad och cykelavstånd. Vi söker nu tre undersköterskor till Klintforsens hemtjänst.