Undersköterskor, Kåge hemtjänst

Undersköterskor, Kåge hemtjänst

Uppdraget är att utifrån ett rehabiliterande synsätt stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. I arbetet ingår att:
* vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan samt genomföra planerad uppföljning
* planera, organisera och dokumentera det dagliga arbetet
* utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal
* svara på trygghetslarm
* samarbeta med närstående, andra resurspersoner och arbetsgrupper som finns runt den äldre.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av omvårdnadsarbete med äldre människor och personer med demenssjukdomar. Vi ser gärna att du är demensspecialiserad undersköterska eller har fördjupad utbildning i psykiatri.

Uppdraget i sin helhet bygger på mötet mellan människor och kräver därför god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt. För tjänsten krävs B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi inom Vård och omsorg strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Sara Eriksson
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 21 apr 2019 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Inom vård och omsorg strävar vi efter att alla ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet där mötet med den äldre präglas av öppenhet, trygghet och tillit. Den äldre ska känna förtroende för vård och omsorg och i arbetet ska vi se till den äldres välbefinnande, rätt till privat sfär, möjlighet till självbestämmande och delaktighet.

Till Kåge hemtjänst söker vi nu fyra undersköterskor.