Undersköterskor, Ömhetens äldreboende

Undersköterskor, Ömhetens äldreboende

Utifrån ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. Jobbet utförs i nära samarbete med kollegor, andra resurspersoner som finns runt den äldre samt närstående. Det innebär bland annat att * dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet * svara på trygghetslarm * utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal * vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan * genomföra planerad uppföljning

Kvalifikationer
Godkända betyg från vård och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket i både muntlig som skriftlig kommunikation samt grundläggande IT-kunskaper. Goda kunskaper i dokumentation samt vård- och omsorgsplanering är meriterande. Du är empatisk och har en god samarbets- och initiativförmåga. Du känner starkt engagemang och är professionell och lyhörd i ditt arbete. Delaktighet i utvecklingsarbetet är något vi på Ömheten uppskattar. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Vi inom äldreomsorgen strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till äldreboenden, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Frida Renström
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 aug (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Ömheten ligger vid Morö Backe centrum och består av 60 lägenheter. Det finns även ett gemensamt rum som är anpassat för att stimulera sinnen och känsla. Rummet leder ut till ett växthus där boende och personal tillsammans kan hjälpas åt med gemensamma odlingar. Som personal på Ömheten bidrar du till att skapa harmoni och trygghet tillsammans med dina arbetskamrater och de äldre. Arbetet innehåller dag-, kvälls-och helgtjänstgöring och planeras utifrån verksamhetens behov. Även nattjänstgöring kan komma att bli aktuellt i framtiden.