Undersköterska, dag/natt, Sunnanäng

Undersköterska, dag/natt, Sunnanäng

Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med att stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. Utför hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Dokumenterar, planerar och organiserar det dagliga arbetet enligt Praktisk Professionell Planering. Ditt arbetssätt ska kännetecknas av kompetens, delaktighet samt personligt ansvar. Du har ett gott samarbete med närstående, andra resurspersoner och arbetsgrupper. Du samarbetar med närliggande vård och omsorgsboenden i vårt samarbetsområde, vilket innebär att arbetspass kan förläggas på dessa arbetsplatser. Arbetet innebär en tillsvidareanställning där du arbetar natt ca 70-80 % och resterande tid dag/kväll.

Kvalifikationer
Du ska ha godkända betyg inom vård och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska språket såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Goda kunskaper i dokumentation, datakunskap, vård- och omsorgsplanering samt kontaktpersonskap. Du ska vara flexibel, ha en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och vara empatisk. Du har en grundsyn som stämmer överens med socialkontorets mål och värdegrund, känner starkt engagemang, är professionell och lyhörd i ditt arbete. Kunskap kring hygien och smitta.

Vi inom avdelningen för vård och omsorg strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Annelie Wallmark
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Äldre i Skellefteå kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som medarbetare inom vård och omsorg har du ett tydligt uppdrag, att enligt vård och omsorgens nationella värdegrund och kommuns gemensamma värdegrund stödja den äldre utifrån vad den personen kan och hur den vill leva. Vårt arbete kännetecknas av hög kvalité, mötet med den äldre ska präglas av en öppen trygg och tillitsfull atmosfär och den äldre ska känna förtroende för vård och omsorgen. I arbetet ska vi se till den äldres välbefinnande, rätt till privat sfär och möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Vi söker en undersköterska till en kombinerad natt och dagtjänst till Sunnanäng vård och omsorgsboende. Sunnanäng är Skellefteås nyaste vård och omsorgsboende. Boendet har 60 platser fördelat på 6 enheter. Vi har ett bra samarbete mellan enheter och professioner och vi jobbar som ett lag. På Sunnanäng jobbar vi också aktivt med att skapa en meningsfull vardag för alla som bor här. Vi har ett bra samarbete med frivilliga organisationer och skolan i närheten.