Undersköterska, Hedvigsgården Kåge

Undersköterska, Hedvigsgården Kåge

Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt med att stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. Utför hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Dokumenterar, planerar och organiserar det dagliga arbetet enligt Praktisk Professionell Planering. Ditt arbetssätt ska kännetecknas av kompetens, delaktighet samt personligt ansvar. Du har ett gott samarbete med närstående, andra resurspersoner och arbetsgrupper. Du samarbetar med närliggande vård och omsorgsboenden i vårt samarbetsområde, vilket innebär att arbetspass kan förläggas på dessa arbetsplatser.

Kvalifikationer
Godkänd utbildning inom vård och omsorg, vård-och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete med omvårdnad och service till äldre. Du ska ha goda kunskaper i dokumentation, individuell vårdplanering och kontaktmannaskap. Erfarenhet av och kompetens i BPSD-metoden är meriterande. Du har en grundsyn som stämmer överens med socialtjänstens mål och värdegrund och du känner starkt engagemang och är professionell och lyhörd i ditt arbete. Du bemöter och visar respekt för brukarens behov och önskemål och du trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Körkort krävs för dessa tjänster.

Vi inom avdelningen för vård och omsorg strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Anita Häggmark
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Äldre i Skellefteå kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som medarbetare inom vård och omsorg har du ett tydligt uppdrag, att enligt vård och omsorgens nationella värdegrund och kommuns gemensamma värdegrund stödja den äldre utifrån vad den personen kan och hur den vill leva. Vårt arbete kännetecknas av hög kvalité, mötet med den äldre ska präglas av en öppen trygg och tillitsfull atmosfär och den äldre ska känna förtroende för vård och omsorgen. I arbetet ska vi se till den äldres välbefinnande, rätt till privat sfär och möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Nu söker vi ett antal undersköterskor till Hedvigsgården som är ett vård och omsorgsboende med 53 boendeplatser fördelat på fyra enheter. Två tillsvidareanställningar och två vikariat. Arbetet innehåller dag-, kvälls-, och helgtjänstgöring och periodplaneras utifrån verksamhetens behov. Vi har även ett nära samarbete med hemtjänsten Kågedalen.