Stödassistenter, Gruppbostäder Burträsk

Stödassistenter, Gruppbostäder Burträsk

Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa den enskilde personen utifrån individuella önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. I arbetet kan personlig omvårdnad, sociala kontakter, praktiska göromål samt fritidsaktiviteter ingå.

Kvalifikationer
Godkänd utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot personer med särskilda behov eller annan lämplig utbildning. Meriterande är kunskap och erfarenhet av arbete med utvecklingsstörning samt andra funktionsnedsättningar. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt och ser det friska genom att tillvarata och utveckla personens förmågor. Du har kunskap och intresse av att arbeta pedagogiskt och av att ge stöd och omsorg. Din grundsyn stämmer överens med socialkontorets mål och värdegrund och du känner starkt engagemang och är professionell och lyhörd i ditt arbete. Du bemöter och visar respekt för brukarens behov och önskemål. Vi ser att du har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Helena Lindgren
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 1 maj 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Verksamheten riktar sig till personer med olika typer av funktionsnedsättningar och har som mål att tillsammans med den enskilde personen skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag. Arbetet innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring och periodplaneras utifrån verksamhetens behov.