Specialpedagog, Skolfam

Specialpedagog, Skolfam

Arbete utgår från Skolfams manual och startar med en pedagogisk och psykologisk kartläggning samt samtal och kartläggningar av lärandemiljön. Barnets utvecklingsnivå, potential, styrkor och behov ligger till grund för fortsatt samarbete med föräldrar, familjehem, skola och socialtjänst. Du som specialpedagog har en viktig roll när det gäller logistik, samordning, dokumentation och uppföljningar.

I arbetet ingår även att delta i det nationella nätverk som består av kommuner som arbetar enligt Skolfam-modellen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen. Du har erfarenhet av arbete i grundskola och har goda kunskaper i läs- skriv- och matematikinlärning. Ditt förhållningssätt präglas av att du ser möjligheter och söker styrkor och resurser. Du organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt och söker kreativa lösningar. Du kommer som en del av Skolfam-teamet att arbeta tillsammans med olika aktörer och det är därför viktigt att du har god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är väl förtrogen med de styrdokument som är aktuella för uppdraget.

Eftersom arbetet bedrivs i hela Skellefteå kommun är B-körkort ett krav.

Livet är inte alltid enkelt och människor kan behöva stöd och hjälp vid olika tillfällen. Vi inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg är viktiga medaktörer i bygget av det goda samhället. Vi arbetar med stöd till barn och unga och deras familjer. Vi hjälper personer som hamnat i missbruk, har relationsproblem eller andra sociala svårigheter. Våra insatser och åtgärder är allt från flyktingmottagning och försörjningsstöd till familje- och drogrådgivning. Vi tror på det goda i människan och värnar om självbestämmanderätt och integritet.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Anna Nordén
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Forskning visar att barn som växer upp i familjehem riskerar att få sämre resultat i skolan och därmed en lägre utbildningsnivå. Skolfam syftar till att öka förutsättningarna för bättre skolresultat för dessa barn.

Skolfam-teamet består av en specialpedagog anställd av Socialkontoret och en psykolog anställd av Skolkontoret. Teamet samarbetar med skolpersonal, elevhälsa, föräldrar och familjehem.

Här kan du läsa mer om Skofam: www.skofam.se