Som skolvärd ligger fokus på att vara med och skapa en trygg miljö på skolan och att bygga förtroendefulla relationer med eleverna. Att finnas med bland eleverna och arbeta för att se sociala strukturer och föreslå åtgärder. Du förväntas stötta och hjälpa eleverna i elevkårsarbetet, ansvara för skolans elevaktiviteter samt initiera och leda skolprojekt i syfte att skapa trygghet och trivsel. Du stöttar också elevhälsan i det förebyggande arbetet kring eleverna. Du ansvarar för skolans drogförebyggande arbete och är en länk till externa aktörer som t ex socialförvaltningen, FRIS, polisen m fl. Du uppmärksammar beteenden som inte är förenliga med skolans värdegrund, hanterar konflikter som uppstår och agerar vid händelser som bidrar till känsla av otrygghet. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschef, rektorer, elevhälsapersonal och övriga medarbetare på gymnasieskolorna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med ungdomar. Du har högskoleutbildning, förmodligen med beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning, men även annan högskoleutbildning kan vara intressant. Du är en lugn och trygg person med mycket god förmåga att knyta kontakter och skapa relationer med ungdomar. Du är förtroendeingivande och en god förebild. Du är modig och handlingskraftig och vågar se och hantera konflikter. Du har god kunskap och förståelse för ungdomars vardag och är välbekant med sociala medier.

Vi är Samhällsbyggare! Vi finns till för Skellefteå kommuns medborgare, kunder och andra berörda. Vårt uppdrag är att ge dem den service som får samhället att fungera väl och utvecklas. Värdegrunden är en utgångspunkt och ett förhållningssätt för oss som medarbetare i Skellefteå kommun. Vi har meningsfulla jobb och kan känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Erik Burstrand
Telefon 0910-735000
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 nov (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Skellefteå gymnasieskola vill tillhöra landets toppskikt och erbjuder gymnasieutbildning vid tre kommunala gymnasieskolor, Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet. Våra gymnasieskolor har cirka 2 500 elever fördelade på 17 gymnasieprogram och gymnasiesärskola. Behöriga lärare och engagerad personal som tillsammans med skolledning och förstelärare utvecklar utbildningen skapar en god miljö för växande och lärande där professionalitet, engagemang och framsynthet är ledord. Samverkan med vuxenutbildning, arbetsmarknad och yrkeshögskola som ingår i förvaltningen bidrar till synergieffekter. Tillsammans når vi målet en skola i toppklass. Baldergymnasiet är möjligheternas skola. Vi vill att våra 1150 elever ska känna lust att lära och utvecklas. Vi erbjuder en mångfald av utbildningar och verksamheter i en nyrenoverad skola med ljus och trevlig miljö och god tillgång till teknisk utrustning. Skolan har många internationella utvecklingsprojekt, samt ett nära samarbete med näringsliv och universitet. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och försöker fånga och verkställa idéer från såväl elever som skolans personal.