Rektor, Auraskolan/Örjansskolan F-5

Om jobbet

Som rektor är du ansvarig för och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Du arbetar i en politiskt styrd organisation. Du är en tydlig ledare som arbetar mot uppsatta mål och visioner genom att - leda en verksamhet som har eleven i centrum - leda skolans utvecklingsorganisation med inriktning att öka det gemensamma lärandet och stärka medarbetarna i sina professioner - planera, organisera och ha fokus på uppdraget - leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas

Kvalifikationer
Vi söker en rektor med ett tydligt, strukturerat och engagerat ledarskap som får andra att växa. Du är en skicklig pedagogisk ledare som bygger arbetsklimat som präglas av tillit och gemenskap. Du arbetar strategiskt med skolutveckling. Du har god förmåga att skapa samsyn och bygga goda relationer med elever, personal, vårdnadshavare och externa aktörer. Pedagogisk universitetsutbildning är ett krav. Rektorsutbildning och/eller kunskaper inom personalledning, arbetsrätt, ekonomi, administration samt erfarenhet från grundskola är meriterande. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter - en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna - för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa - bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Susanne Marklund, 0910-73 50 00

Publicerad

12 dagar sedan

Sista ansökningsdag

1 okt

Om arbetsplatsen

Verksamheterna på Auraskolan och Örjansskolan F-5 omfattar tillsammans cirka 250 elever och cirka 35 medarbetare. På områdesexpeditionen finns totalt fem förskolechefer/rektorer samt två områdesadministratörer. Vi söker nu en rektor till Auraskolan och Örjansskolan F-5.