Psykologer, elevhälsan

Psykologer, elevhälsan

Du kommer vara delaktig i olika elevhälsateam och ge handledning och konsultation till medarbetare och ledare i skolan. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Du skapar goda relationer mellan hem och förskola/skola samt ger stöd till föräldrar, pedagoger och rektorer. I ditt arbete ingår även utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och utredningar.

Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog och utför ditt arbete på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du planerar, strukturerar och driver ditt arbete framåt med fokus på barnen och elevernas behov. En god samarbetsförmåga och att värdesätta olikheter är viktiga egenskaper i rollen som psykolog.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, särskola, elevhälsa, resursavdelning, bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Lisa Högdahl
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Psykolog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 maj 2019 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Skellefteå växer. Det byggs bostäder, förskolor och skolor, fritidsanläggningar, butiker och ett kulturhus. Den pågående utvecklingen innebär att vi behöver fler duktiga medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss!

Elevhälsan är ett komplement och en stödfunktion till för- och grundskolan. Här arbetar psykologer, kuratorer, skolsköterskor, läkare samt studie- och yrkesvägledare. Vi gör nu en satsning för att kunna arbeta mer hälsofrämjande. Därför söker vi nu ett antal psykologer som vill vara med och utveckla elevhälsan.