Personliga assistenter

Personliga assistenter

I din roll som personlig assistent ingår att: * Stödja individ att kommunicera sina önskemål och behov. * Tillsammans med individ, upprätta en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas för att öka möjligheten till ett självständigt och meningsfullt liv utifrån sina förmågor. * Stödja individen i det dagliga livet utifrån beviljad insats, genomförandeplan och delegering från hälso- sjukvårdspersonal. * Tillsammans med individ, följa upp stödet så att hen får det stöd hen har rätt till enligt sitt beslut och sin genomförandeplan. * Dokumentera i gällande verksamhetssystem. * Arbetar pedagogiskt utifrån evidensbaserade metoder. * Anpassa bemötande utifrån den enskildes behov. * Samverka med individens nätverk och andra myndigheter/funktioner i samhället utifrån behov för att stöd av god kvalité ska kunna ges. * Tillsammans med kollegor och ledning planera, genomföra och följa upp verksamhetens arbete och säkerställa god kvalité.

Kvalifikationer
Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt och ser det friska genom att tillvarata och utveckla personens förmågor. Du har kunskap och intresse av att arbeta pedagogiskt och av att ge stöd och omsorg. Du tar i alla situationer hänsyn till en enskilde personens integritet genom ödmjukhet och respekt för den enskildes privatliv, behov och önskemål. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift Det är meriterande om du har kunskap om funktionsvariationer och om hur de kan påverka människors levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Vi ser gärna att du har godkänd gymnasieutbildning så som vårdutbildning eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot pedagogiskt eller socialt arbete alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har B-körkort Du är lyhörd i din kontakt med personen och dennes anhöriga. Du har en grundsyn som stämmer överens med socialkontorets mål och värdegrund, känner starkt engagemang och är professionell och framsynt i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Jessica Lundh
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Personlig assistans riktar sig till personer med funktionsnedsättning som i olika omfattning behöver assistans. Stödet anpassas för varje individ och ska bidra till ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, jobbet och på fritiden. Hjälpen kan avse personlig omvårdnad, måltider, sociala kontakter, fritidsaktiviteter eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Schemalagd arbetstid dagar, kvällar, helger och nätter.