Personlig assistent, Skellefteå

Personlig assistent, Skellefteå

Som personlig assistent gör du vardagen möjlig för en annan person. Genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet finnas du till hands i de situationer personen behöver hjälp. Tillsammans med personen upprättar du en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas för att öka möjligheten till ett självständigt och meningsfullt liv. Tillsammans följer ni sedan upp stödet för att se till så att personen får det stöd den har rätt till. I din roll som personlig assistent samverkar du med personens nätverk och andra myndigheter/funktioner i samhället. Tillsammans med kollegor och ledning planerar, genomför och följer du upp verksamhetens arbete och säkerställa god kvalité.

Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning. Meriterande är erfarenhet av liknande arbete så som utvecklingsstörning, neurologiska, fysiska, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sjukdomstillstånd och åldrandets sjukdomar. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt och ser det friska genom att tillvarata och utveckla personens förmågor. Du har kunskap och intresse av att arbeta pedagogiskt och av att ge stöd och omsorg. Du tar i alla situationer hänsyn till en enskilde personens integritet genom ödmjukhet och respekt för den enskildes privatliv, behov och önskemål. Du är lyhörd i din kontakt med personen och dennes anhöriga. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Sara Arnqvist
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Personlig assistans riktar sig till personer med funktionsnedsättning som i olika omfattning behöver assistans. Stödet anpassas för varje individ och ska bidra till ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, jobbet och på fritiden. Hjälpen kan avse personlig omvårdnad, måltider, sociala kontakter, fritidsaktiviteter eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Schemalagd arbetstid dagar, kvällar, helger och nätter. Arbetsplatsen är belägen i brukarens hem i Skellefteå.