Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut

Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut

I uppgifterna ingår att bedöma förmågor och funktioner i det dagliga livets aktiviteter, sätta mål, genomföra och utvärdera insatser. Stort fokus läggs nu på att arbeta förebyggande för att minska fallskador. En viktig uppgift är att handleda vårdpersonal i arbetsteknik och ett rehabiliterande arbets- och förhållningssätt. Förskriva hjälpmedel. Föra god dialog med olika professioner i det team som verkar runt människan och dokumentera underlag som grund för biståndsbeslut och genomförandeplaner.

Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med erfarenhet och intresse av att arbeta med äldre och vuxna personer i det egna hemmet. Du bör ha lätt för att ta nya kontakter, vara flexibel och självständig i ditt arbete, ha god samarbetsförmåga samt vara duktig på att strukturera och prioritera ditt arbete. För tjänsten krävs B-körkort. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Vi inom äldreomsorgen strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till äldreboenden, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Avdelningen Stöd och service arbetar mot målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Verksamhetens bedrivs inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Erika Karlsson
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjukgymnastik & Rehab, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 24 juni (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar och uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård till de personer som bor på särskilt boende eller är i behov av hembesök i ordinärt boende från 18 år och uppåt. Hälso- och sjukvårdsenhetens målbild är att inskrivna patienter upplever en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering som är trygg och säker. Vi kommer att göra urval löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.