Grundlärare fritidshem/fritidspedagog, Kusmarksskolan

Grundlärare fritidshem/fritidspedagog, Kusmarksskolan

Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med eleven i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som värdesätter olikheter och välkomnar nytänkande och kreativitet. Du utför ditt arbete på ett förtroendeingivande sätt och har en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv. Du har grundlärarexamen med inriktning fritidshem, eller fritidspedagogexamen med inriktning mot barn i åldrarna 6-12. Körkort krävs för denna tjänst. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet. Skellefteå kommun är finsk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska. Kan du dessutom teckenspråk så ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Irene Karlsson
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 nov (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Expansiva Skellefteå erbjuder stimulerande livsmiljöer med närhet till det mesta. Som anställd hos Skellefteå kommun är du en viktig samhällsbyggare med tillgång till personalförmåner, fortbildning och utvecklingsmöjligheter. Kusmarksskolan ligger mitt i byn Kusmark, cirka 25 kilometer nordväst om Skellefteå intill Kågeälven. Verksamheterna på skolan innehåller fritidshem och F-5. Skolan har knappt 90 elever och en hög andel behörig personal. Hela Kågedalens för- och grundskoleområde, dit Kusmarksskolan räknas, arbetar med Tillgängligt lärande som ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16 årsperspektiv. Under läsåret 18/19 arbetar vi med Specialpedagogik för lärande som kompetensutveckling och du kommer att delta i denna satsning. Vår verksamhetsidé i årskurs f-5 är att bygga verksamheter som präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar och kan på så sätt bli sitt bästa jag. Kågeskolan, Ersmarksskolan och Kusmarksskolan samarbetar för att skapa en likvärdig grund för fortsatt lärande på högstadiet i Kåge. Läs mer om Kusmarksskolan här: http://www.skelleftea.se/kusmarksskolan Vi söker nu en grundlärare, inriktning fritidshem/fritidspedagog till Kusmarksskolan.