Förskollärare till pilotprojekt med Förskolebussar!

Förskollärare till pilotprojekt med Förskolebussar!

Som förskollärare i förskolebussarna kommer du att ingå i ett litet arbetslag tillsammans med två kollegor som samarbetar kring att ordna bästa möjliga verksamhet för en barngrupp i åldern 4-5 år. Som förskollärare har du en viktig roll för verksamhetens innehåll. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet i barngruppen och att leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Du ansvarar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar, med ett särskilt fokus på barns utveckling och lärande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Om du ännu inte fått din legitimation, så behöver du kunna visa upp en kvittens från Skolverket. Du har erfarenhet av att arbeta i förskola samt erfarenhet av att planera och utföra olika aktiviteter med barngrupper. Du är väl förtrogen med läroplan och övriga styrdokument som styr och berör förskolans verksamhet. Vi tar för givet att du vill arbeta med barn och bidra till deras livslånga lärande. Du tycker om att vara utomhus och det är meriterande om du har utbildning inom utomhuspedagogik. Du arbetar också bra med andra människor genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har förmåga att skapa engagemang med utgångspunkt i allas lika värde. Som vill utvecklas och välkomnar nytänkande och kreativitet och som samarbetar bra med andra människor - både stora och små.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Kina Lindberg Webb
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Nu startar vi upp en ny, spännande verksamhet inom Skellefteå kommuns förskolor! På två av våra förskolor kommer förskolebussarna att komplettera den ordinarie verksamheten. Förskolebussarna utgår dagligen från Hagens och Hamnens förskolor och ger barnen i åldrarna 4-5 år tillgång till sin omvärld på ett fantastiskt sätt. Barnen startar och avslutar sin dag på förskolorna. Tiden däremellan är man är på olika platser. Tanken är att förskolebussarnas verksamhet bedrivs större delen av dagen med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt, men det finns möjlighet att bedriva viss verksamhet inne i bussarna. Förskolebussarna är specialbyggda och anpassade efter förskolans behov och önskemål. I bussarna finns sittgrupper med bilbarnstolar, sko- och klädförvaring, pentry, toalett, torkskåp, pedagogiskt material m m. Bussarna bemannas dagligen med två chaufförer och en förskollärare som tillsammans skapar en pedagogisk och lärande miljö för barnen. Vi söker därför dig som är utbildad förskollärare och som vill ta sig an detta spännande och viktiga uppdrag.