Förskollärare, Lejonströms förskoleområde

Förskollärare, Lejonströms förskoleområde

Som förskollärare medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare inom område Väst kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Det är dessutom meriterande om du har kunskaper inom TAKK. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Kajsa Rieglert Fahlgren
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Förskolelärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Lejonströms förskoleområde består av förskolor i västra delen av centrala Skellefteå samt i Myckle och Medle. Det attraktiva läget i kommunen gör att vi har stor inflyttning och behöver därför förstärka våra enheter med fler förskollärare. Avdelningar både centralt och i Medle är i behov av förskollärare och vi ser fram emot att få introducera fler kollegor till vårt område. Våra barngrupper är åldersblandade och med hjälp av ett inkluderande förhållningssätt gör vi lärmiljöerna tillgängliga för alla. Lpfö-18 är vår ledstjärna i arbetet med att hjälpa barnen nå randen av sin förmåga och med hjälp av exempelvis bildstöd och TAKK underlättar vi för alla att vara delaktiga.