Förskolechef, Morön

Förskolechef, Morön

Som förskolechef är du ansvarig för och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. Du har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du arbetar i en politiskt styrd organisation där du är en tydlig ledare som arbetar mot uppsatta mål och visioner genom att: * leda verksamheterna med barnet i centrum * leda förskolans utvecklingsarbete med inriktning att öka det gemensamma lärandet och stärka medarbetarna i sina professioner * planera, organisera och ha fokus på uppdraget * leda det systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att verksamheterna kontinuerligt följs upp och utvärderas. I tjänsten ingår även att vid frånvaro stödja och vara en resurs till chefskollegor.

Kvalifikationer
Pedagogisk insikt i verksamheten som införskaffats genom utbildning och erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har rektorsutbildning och/eller kunskaper inom personalledning, arbetsrätt, ekonomi, administration, erfarenhet av arbete i förskolan samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du ska vara lyhörd, kreativ och ha en god kommunikationsförmåga. Du ska kunna skapa engagemang som bidrar till verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Du är en ledare som arbetar med medskapande och det innebär att du skapar samsyn, bygger goda relationer med barn, personal, vårdnadshavare och externa aktörer och får andra att växa. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald i alla former och ser det som en tillgång om du har olika språk, teckenspråk eller kulturella kompetenser som berikar våra verksamheter och möten med medborgare.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter - en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna - för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa - bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Susanne Marklund
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Verksamheten omfattar cirka 120 barn och cirka 30 medarbetare. På områdesexpeditionen finns totalt sex till sju förskolechefer/rektorer samt två områdesadministratörer.