Förskolechef, Lövångers förskoleområde

Förskolechef, Lövångers förskoleområde

Som förskolechef har du ansvar för att verksamheten bedrivs och att beslut fattas enligt förskolans läroplan, Skellefteå kommuns värdegrund och styrkort. Du har personal-, verksamhet- och ekonomiansvar inom området samt ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet. Förskola och grundskola i Lövånger har ett nära samarbete. Du kommer också att samarbeta med förskolechefer i Bureområdet.

Kvalifikationer
Du har pedagogisk universitetsutbildning. Rektorsprogrammet och/eller kunskap och erfarenhet av ekonomi, arbetsrätt, personalledning samt administration är ett krav. Du har erfarenhet av arbete i förskola. Du är lyhörd, kreativ och en god kommunikatör. Du kan skapa engagemang och medskapande som bidrar till att verksamheten utvecklas. Du har god förmåga att skapa samsyn och bygger goda relationer med barn, personal, vårdnadshavare och externa aktörer. För tjänsten krävs B-körkort.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Anna-Carin Östman
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 apr 2019 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Expansiva Skellefteå erbjuder stimulerande livsmiljöer med närhet till det mesta. Som anställd hos Skellefteå kommun är du en viktig samhällsbyggare med tillgång till personalförmåner, fortbildning och utvecklingsmöjligheter. Lövångers förskoleområde består av sju förskoleavdelningar med cirka 130 barn och cirka 40 medarbetare.