Enhetschef, Vård och omsorg

Enhetschef, Vård och omsorg

Om arbetsplatsen
Vård och omsorg är en avdelning inom socialkontoret. Här inryms vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hälso-och sjukvårdsenheten, biståndsenheten och en utvecklingsenhet. Tillsammans utformar vi ett stöd som ökar möjligheterna att leva livet bäst möjligt och skapa ett meningsfullt liv för de som vi finns till för.

Skärgårdshemmet ligger i centrala Skelleftehamn och har 30 lägenheter som alla finns på markplan. Här arbetar bland annat undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Nu söker vi en enhetschefer som vill utveckla och driva verksamheten framåt ihop med medarbetarna.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du säkerställer äldreomsorg till de boende i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Du ingår i ett team av enhetschefer som är underställda verksamhetschef. Tillsammans bidrar ni till utveckling av hela verksamhetsområdet. Du medverkar på områdesträffar, coachträffar med verksamhetschef, enhetschefsträffar och centrala chefsdagar i kommunen.

I chefsrollen omges du av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, bemanning, schemaläggning, ekonomi, verksamhetsutveckling, HR m m, som underlättar och avlastar ditt administrativa arbete som chef och som även fungerar som kompetensstöd i ditt dagliga arbete. Du erbjuds även ett introduktionsprogram för nya chefer inom Vård och omsorg. På Skärgårdshemmet kommer du dessutom att ha tillgång till en samordnare som är ett verksamhetsnära administrativt chefsstöd. Tillsammans sitter ni i nära anslutning till hemtjänstcheferna i Skelleftehamn.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta dig an ett otroligt viktigt uppdrag och som drivs av utmaningar. Du har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter, samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du är trygg i din roll som ledare och det är naturligt för dig att jobba med ett tillitsbaserat och coachande ledarskap.

Du har högskoleexamen och chefs- eller ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och har kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du är en lagspelare som kan ta egna beslut och initiativ när situationen så kräver. Du är professionell, skapar engagemang och medleder ansvarstagande medarbetare. Du är framsynt, kvalitetsmedveten och omvärldsorienterad. Du ser till att mål, mandat och arbetsuppgifter är tydliga för dina medarbetare så att ni tillsammans effektivt når verksamhetens uppsatta mål.

Övrigt
Vi inom avdelningen för vård och omsorg strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt. En viktig del av arbetet är att erbjuda stöd till människor att få klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår verksamhet innefattar allt från hemtjänst och stödinsatser till äldreboenden, hälso- och sjukvård i hemmet och på boenden samt förebyggande verksamhet såsom fotvård, anhörigstöd och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Linda Dehlin
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 18 aug 2019 (28 dagar kvar)