Om arbetsplatsen
Stöd och service är en avdelning under socialkontoret. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning med målet att styrningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tillvaratas så att tjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna. Vi är ett härligt gäng ambitiösa, kompetenta och varma kollegor där alla hjälps åt, när så behövs, utifrån sina olika kunskaper och erfarenheter.

Arbetsuppgifter
Som boendechef hos oss har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du ingår i ett team, underställd en verksamhetschef. I första hand har du ansvar för din egen verksamhet men ska också tillsammans med dina kollegor, andra chefer och medarbetare bidra till utveckling av hela verksamhetsområdet stöd och service. Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, bemanning, schemaläggning, ekonomi, HR m m, som underlättar och avlastar ditt administrativa arbete som chef och som även fungerar som kompetensstöd i ditt dagliga arbete.

Kvalifikationer
Högskoleexamen med chefs- eller ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och har kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter, samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du leder på distans och det är naturligt för dig att jobba med ett tillitsbaserat och coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor. Du är en lagspelare som kan ta egna beslut och initiativ när situationen så kräver. Du är professionell, skapar engagemang och medleder ansvarstagande medarbetare. Du är framsynt, kvalitetsmedveten och omvärldsorienterad. Du ser till att mål, mandat och arbetsuppgifter är tydliga för dina medarbetare så att ni tillsammans effektivt når verksamhetens uppsatta mål.

Övrigt
Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Lena Levander
Telefon 0910-735000
Område Skellefteå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 okt 2019 (14 dagar kvar)