Ämneslärare 6-9, Idrott/Matematik/NO/Teknik, Morö backe skola

Ämneslärare 6-9, Idrott/Matematik/NO/Teknik, Morö backe skola

Nu söker vi medarbetare som tillsammans med skolledning vill vara med och bygga verksamheten för årskurserna 6-9 och i förlängningen skapa helheten för F-9. Det autonoma laget kring våra elever är grunden i organisationen. Laget planerar, genomför och utvärderar de aktiviteter som hör till undervisningen. Detta innebär att vi har ett tydligt gemensamt ansvar för hela barnet hela dagen. Vi äger vår elev och planeringstid gemensamt vilket gör att samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet är förmågor vi dagligen använder för att utveckla verksamheten och vår gemensamma arbetsmiljö. Vi organiserar grupperna efter behov (grunden är årskursen - i den kan flera konstellationer finnas). Vi har som målsättning att vara flera vuxna kring varje grupp. Vi strävar efter en flexibilitet och stabilitet i grupperingarna utifrån ett trygghetsfokus och läroplanens tydliga likvärdighetsperspektiv; "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper". Vårt uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande och ge eleverna en livslång lust att lära gör att vi arbetar i ämnesövergripande pass och strävar efter ett tydligt sammanhang över dagen. Det innebär också att vi hela tiden har våra ledord nyfiket, verklighetsnära och meningsfullt med oss i all planering. Vi arbetar i perioder, tematiskt, processorienterat och ämnesmässigt. Vi arbetar med ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar hur viktigt ett hälsoperspektiv är för lärande och välmående vilket gör att vi prioriterar rörelse som en naturlig del av varje dag. Aktuell skolforskning är också grunden till vårt formativa sätt att se på lärande och vårt entreprenöriella fokus i verksamheten. Vi delar en gemensam arbetsplats, pedagoger och elever, därför är det också en naturlig del att vi är tillsammans under dagen. Vi bidrar alla aktivt i det lösningsfokuserade arbetet inom alla områden i uppdraget, såväl kring temaperioder så som aktiviteter hör den enskilde elevens bästa. Samarbete med elever, föräldrar och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utvecklingsarbete och värdegrund.

Kvalifikationer
Vi söker dig som värdesätter olikheter och välkomnar nytänkande och kreativitet. Du har förmåga att skapa engagemang och är tydlig i din kommunikation och vill ha samarbete som en grundsten i allt det du gör. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Idrott och hälsa och/eller Matematik/NO/Teknik i årskurs 6-9. Vi ser gärna att du som ännu inte fått din legitimation också söker jobbet. Visa då upp en kvittens från Skolverket. I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skolkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter - en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna - för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, kulturskola, elevhälsa - bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skolkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.
Mer info
Kontaktperson Camilla Everlycke
Telefon 0910-73 50 00
Område Skellefteå
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Expansiva Skellefteå erbjuder stimulerande livsmiljöer med närhet till det mesta. Som anställd hos Skellefteå kommun är du en viktig samhällsbyggare med tillgång till personalförmåner, fortbildning och utvecklingsmöjligheter. Morö backe skola ligger i nordöstra delen av Skellefteå. Skolan har länge varit en F-5 skola men har nu byggts ut med årskurs 6 och en högstadiedel som är i drift från och med nu i höst. Skolan är belägen i hjärtat av bostadsområdet Morö backe, och i närområdet finns bland annat vårdcentral, bibliotek, kyrka, elljusspår, multisportplan, skog och ridhus. Morö backe skola är en dynamisk arbetsplats för både barn och vuxna med olika åldrar och kulturer som möts varje dag. Högstadiedelen kommer fullt utbyggd att rymma cirka 210-220 elever. Läs mer om Moröbacke skola här: http://www.skelleftea.se/morobackeskola Som lärare hjälper du varje elev att bli sitt bästa jag. Vi söker dig som vill bli en del av vårt bästa oss!