Hoppa till innehåll
Swedavia, Anläggningar & System logotyp

Asset Manager Energi till Swedavia

Ansök nu
Swedavia International Airports är den del av Swedavia som äger och driver Stockholm-Arlanda och Bromma samt Göteborg Landvetter och Malmö flygplatser.
Befattningen omfattar ledning av förvaltningsområde Byggnader vilket innebär ansvar för strategi, planering, samt styrning och ledning av förvaltningen av byggnader på de fyra flygplatserna.

Mål och ansvar
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för tillgångsförvaltning, Asset Management, inom förvaltningsområdet vilket innefattar ekonomisk och teknisk förvaltning och utveckling.

I förvaltningsområdet ingår samtliga Terminalbyggnader och övriga Operativa byggnader och tjänsten innebär att leda utveckling och uppföljning av förvaltningsplaner, prioriteringar och säkerställande av byggnadernas värde och även samordning och koordinering av utvecklingsinitiativ.

Asset Manager har ett helhetsansvar för sitt förvaltningsområde i ett Life Cycle Cost perspektiv (LCC). Samtidigt är befattningen en del av Swedavias hela förvaltningsledning och förväntas ta ansvar också för helheten och därmed bidra till den gemensamma utvecklingen av Swedavias tillgångsförvaltning.

Dina arbetsuppgifter
Swedavia AB har stora materiella tillgångar i form av fastigheter, anläggningar och system. Tillgångsförvaltningen, eller Asset Management, syftar till att optimera Swedavias materiella tillgångar i ett livscykelperspektiv, och ska åstadkomma de värden och nyttor som krävs för att Swedavia ska nå sina verksamhetsmål. Arbetet ska generera underlag för Swedavias beslut om hur tillgångarna kan utvecklas, förvaltas och underhållas. Målet är en balansering av funktion, kostnader, intäkter och resultat på både kort och lång sikt.

Under senaste åren har ambitionen i Swedavia AB varit att stärka styrningen och ledningen av förvaltningen av de materiella tillgångarna. I linje med det har organisatoriska förändringar, liksom ändrade ansvarsfördelningar, gjorts för att få en mer ändamålsenlig och enhetlig förvaltning. Det innebär att befattningen Asset Manager är under utveckling där du har stor möjlighet att påverka och bidra med din kompetens och erfarenheter.

Swedavia har även beslutat om full processorientering av flygplatsdriften. I befattningen som Asset manager ingår att ansvara för samverkan med huvudprocessägare och med angränsande förvaltningsområden. Inget personalansvar följer med befattningen utan Drift & Underhåll och Planering/utveckling mm genomförs i samarbete med andra organisationsenheter, på uppdrag av Asset Manager.

Flygplatser är en spännande och dynamisk miljö. Du är en del av och kan utveckla resenärernas upplevelser på en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Viktiga uppgifter i det dagliga arbetet är att utifrån dialog med kunderna, verksamheten, utveckla och uppdatera förvaltningsplaner för byggnaderna, inklusive utvecklingsprogram och underhållsplaner. Du har ansvar för att sätta mål, samt följa upp och nyckeltal och även initiera och samordna upphandling av nödvändiga ramavtal/avtal som behövs inom förvaltningsområdet.

Din profil
Lämplig utbildningsbakgrund är Ekonomi, Bygg/Fastighet eller motsvarande på Universitet/Högskolenivå.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta med förvaltning och utveckling av system och anläggningar för energiförsörjning och/eller distribution.

Tjänsten kräver att du har god vana av att uttrycka dig i tal och skrift.

Att arbeta på Swedavia
Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

På vår hemsida: https://www.swedavia.se/om-swedavia/jobba-hos-oss/ kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Du kan läsa mer om vad säkerhetsprövning innebär på Säkerhetspolisens hemsida.

För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar.

I den här rekryteringen har Swedavia redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
12 juni 2023 (13 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2020 hade Swedavias flygplatser 10,3 miljoner resenärer, jämfört med 40,2 miljoner 2019. Det är en minskning med 74%. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2020 nådde Swedavia målet att den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi ska vara helt fri från utsläpp av fossil koldioxid. Som första flygplatshållare i världen är Swedavia först att nå ett sådant mål.

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare