Compliance Manager Aviation & Security Arlanda

Compliance Manager Aviation & Security Arlanda

Vi söker en Compliance Manager till Aviation & Security, Stockholm-Arlanda. Är du personen vi söker?
Aviation & Security söker dig som vill arbeta i en spännande värld inom luftfart och kritisk kommunikation. Välkommen till en arbetsplats som vill vara den bästa för dig som gillar teknik, kundrelationer och affärer, som dessutom triggas av att ta ett samhällsansvar.

Rollen är ny och innefattar tre huvudområden:
  • Compliance Manager med ansvar för regelefterlevnaden i verksamheten
  • HSEQ med ansvar för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbete
  • Säkerhet med ansvar för att leda och styra säkerhet- och säkerhetsskyddsarbetet samt Elsäkerhet med ansvar för att det omhändertas på ett regelmässigt sätt inom bolaget
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att rapportera till vår VD, ingå i bolagets ledningsgrupp samt ha ett nära samarbete med den lokala organisationen i landet. De lokala teamen du kommer att jobba tillsammans med svarar för installation, drift och underhållstjänster 24/7 övervakning inom luftfart och kritisk kommunikation.

Övergripande ansvarsområden kommer att innefatta:
Compliance Manager där du löpande kontrollerar och följer upp regelefterlevnaden i verksamheten. Du kommer att aktivt stödja verksamheten avseende regelefterlevnad genom att bland annat upprätta policydokument, regler och instruktioner. Genom internutbildningar även bidra till en sund kultur och ett etiskt förhållningssätt. Identifiera, bedöma och följa upp risker och bristande regelefterlevnad i verksamheten. Du kommer även att vara systemansvarig för kvalitets- arbetsmiljö och miljöledingsystem, i vårt fall TQM.

HSEQ med fokus på att bygga in kvalitets- och säkerhetsfrågorna i alla processer i bolaget. Du kommer att leda och utveckla företagets arbete gällande Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbete. Samt ta ansvar för att utveckla företagets ledningssystem som ska spegla verksamheten.

Säkerhet och Elsäkerhet innebär att leda och styra säkerhetsskyddsarbetet vid företaget, med fullt mandat att fatta säkerhetsskyddsrelaterande beslut i din tillika roll som säkerhetschef. Kontrollera att verksamhetens säkerhetsskyddsarbete bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftning, nya säkerhetsskyddslagen (2018:585), -förordningen (2018:658). Du kommer att ta emot och hantera incidentrapporter, samt agera och vidta åtgärder vid incident. Elsäkerhetsrollen innebär bland annat att ta ansvar för företagets egenkontrollprogram, att se till att arbetet utförs på rätt sätt och av rätt personer med rätt kompetens.

I alla tre rollerna kommer du att implementera nya/förändringar gällande lagar, föreskrifter, branschregler och interna regler. Vidare innebär rollerna att identifiera risker, arbeta förebyggande och leda eller delta i förbättringsprojekt. Vid eventuella incidenter så rapporterar du direkt till ledningen/styrelsen.

Du kommer att planera, utföra, dokumentera och följa upp internrevisioner, samt medverka vid kund- och leverantörsrevisioner/besök/bedömningar.

Certifieringsarbetet innefattar bland annat att leda, planera och genomföra aktiviteter vid externa ISO revisioner.

Rollerna innebär även kontakt med kunder, myndigheter och övriga intressenter för dina ansvarsområden. Framförallt så kommer du att arbeta nära tillsammans med trevliga kollegor runt om i landet och vara den som engagerar, utbildar, ger råd och utvecklar företagets ledare och medarbetare inom dina områden.

Vem är du:
Du är mycket erfaren inom något av uppdragets huvudområden och har genom egen erfarenhet god insyn i uppdragens alla ansvarsområden, Compliance, HSEQ och Säkerhet. Du har högskole- eller universitetsutbildning (eller motsvarande) och dokumenterad erfarenhet. Du har erfarenhet från arbete med kvalitetskontroll och revisioner, samt hög kompetens om ISO-standarder. Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, med noggrannhet och vi förväntar oss att du har gott omdöme och hög integritet. Du är driven och van att leverera med hög kvalitet i komplexa frågor. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du är genuint intresserad av att på ett pedagogiskt sätt öka organisationens kompetens inom dina ansvarsområden. Har du arbetat inom offentlig verksamhet är det meriterande.

B-körkort och goda kunskaper i Officepaketet är ett krav.

Ansökan och frågor
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 7 juni, 2020.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd säkerhetskontroll och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.

Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta HR, Sara Wågberg, tfn 076 - 798 55 51.
Mer info
Kontaktperson Sara Wågberg
Telefon 076-7985551
Område Sigtuna
Yrkesroll Industri & Anläggning, Quality Assurance
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.eltelnetworks.com/sv/svenska
Sista ansökningsdag 7 juni 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Eltel Networks Aviation & Security AB, är en del av affärsverket LFV, som ett helägt dotterbolag i LFV Holding AB. Vi levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. Verksamheten sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFVs flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är LFV med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor 2019

För mer information se här:http://lfv.se/nyheter/nyheter-2020/lfv-forvarvar-eltels-svenska-affarsomrade-aviation--security